Bijkomend onderzoek voor herinrichting Electrabelsite in Schelle

publish date
24.04.2020

De experten zijn bezig met het milieueffectenrapport of plan-MER over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite in Schelle. De provincieraad keurde gisteren bijkomend onderzoek door het studiebureau Witteveen+BOS goed. Dat moet zorgen voor actuele verkeerstellingen en bijkomend onderzoek naar de impact op geluid en natuur.

De oude elektriciteitscentrale in Schelle is al een tijdje buiten gebruik. De provincie Antwerpen onderzoekt wat ermee kan gebeuren en maakt daarom het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan of PRUP Electrabelsite op. Momenteel is het gebied aangeduid als zone voor industrie en openbaar nut. De provincie wil het aanwezige groen versterken en beperkte ontwikkelingen toelaten. Ze legde daarvoor eerder al drie alternatieven op tafel: een energie-, een woon- en een recreatielandschap. Het uiteindelijk definitieve PRUP zal niet noodzakelijk bestaan uit één van die alternatieven maar eerder uit een combinatie ervan.

De omwonenden en geïnteresseerden konden vorig jaar hun feedback al geven. Nu onderzoeken experten wat de effecten van de alternatieven zouden zijn op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en de omgeving. Ze schrijven dat uit in een plan-MER of milieueffectenrapport met een uitgebreid mobiliteitsrapport. Bijkomend laat de provincie Antwerpen nu de geluidsimpact en impact op habitatgebied op de Schelde-oever onderzoeken en laat ze actuele verkeerstellingen uitvoeren.

We willen onze keuzes baseren op actuele cijfers en inspelen op de bezorgdheden van de buurt. De verkeerstellingen waarmee we de mogelijke impact vergelijken, dateren van 2016-2018, dus van vóór de herinrichting van de kruispunten met de A12. Als de experten die verouderde cijfers als basis gebruiken, geeft dat een verkeerd beeld over de mogelijke verkeersimpact van een nieuwe invulling. Het bijkomend onderzoek naar de geluidsimpact doen we omdat de buurt bezorgd is over geluidshinder bij de vervanging van de huidige windmolens. Tenslotte merkte het Agentschap Natuur en Bos ondertussen op dat de Schelde-oevers beschermde gebieden zijn. We onderzoeken dus ook welke effecten een nieuwe invulling daarop heeft.

De provincieraad keurde op donderdag 23 april 2020 deze bijkomende onderzoeken door het studiebureau Witteveen+BOS goed. De resultaten van deze onderzoeken en van de plan-MER maakt de provincie Antwerpen in het najaar bekend. De meest actuele informatie vind je steeds op de webpagina over het PRUP Electrabelsite. Je kunt er ook inschrijven op de nieuwsbrief over dit PRUP.

Voorgevel_Electrabelsite.jpg

Volgende van de detaillijst