Drie ontwerpteams geselecteerd voor hertekening stationsomgeving Boom

publish date
11.06.2020

Het lokaal bestuur Boom en de provincie Antwerpen willen de stationsomgeving van Boom herinrichten. Uit 37 kandidaten selecteerden ze samen met het team Vlaamse Bouwmeester drie mogelijke ontwerpteams. Die kregen vandaag een briefing en rondleiding in de stationsomgeving om daarna een gedetailleerd voorstel van offerte te kunnen indienen.

Een Masterplan moet de mogelijke opwaardering van de stationsomgeving van Boom uittekenen. De gemeente Boom en de provincie Antwerpen zoeken het beste ontwerpteam voor dat Masterplan via de procedure ‘Open Oproep’. Dat is een specifieke procedure, onder begeleiding van het Team Vlaamse Bouwmeester, om ontwerpteams te selecteren voor stedenbouwkundige en architecturale opdrachten. Oorspronkelijk stelden 37 geïnteresseerde ontwerpteams zich voor deze opdracht kandidaat. De eerste selectieronde resulteerde in drie ontwerpteams die telkens uit meerdere studiebureaus bestaan.

Laatste selectieronde

De drie ontwerpteams kregen vandaag een uitgebreide briefing en rondleiding in de stationsomgeving om een gedetailleerde offerte te kunnen uitwerken. Ze moeten daarbij weergeven wat hun visie over de omgeving is en toelichten hoe ze het Masterplan opmaken. Hoe zien ze de herinrichting van het gebied? Hoe integreren ze de fietsostrade in het nieuwe plan? Hoe stemmen ze af met andere projecten in de omgeving zoals de sanering van Frateur langs de A12? Hoe nemen ze de mening van de omwonenden, de bedrijven en geïnteresseerden mee? Hoe denken ze de herinrichting op het terrein te realiseren, en met welke financiële middelen?

Bovendien moeten ze voor drie deelzones hun voorstel van Masterplan uitwerken tot het niveau van een concreet bouwplan dat niettemin voldoende flexibel is om, indien nodig, aan te passen aan de andere deelzones of aan nieuwe ontwikkelingen.

Volgens de procedure geeft het Team Vlaamse Bouwmeester de drie ontwerpteams tot einde september 2020 de tijd om hun voorstellen en offerte in te dienen. Omdat het veel werk en tijd vraagt én om kwaliteitsvolle voorstellen te ontvangen, voorziet de procedure voor elk ontwerpteam een vergoeding van 10.000 euro voor zijn voorstel. Uit de ingediende voorstellen selecteren de gemeente Boom en de provincie Antwerpen het beste ontwerpteam om het Masterplan helemaal uit te werken.

Waarom

De stationsomgeving van Boom ligt er vandaag eerder troosteloos bij. Onbenutte percelen bouwgrond en verlaten bedrijfssites vragen om invulling. Het stationsplein kent slechts een beperkte dynamiek en de publieke ruimte is niet kwaliteitsvol. Door de aanwezigheid van de Rupel, de spoor- en fietswegen is deze stationsomgeving nochtans een interessante mobiliteitsknoop.

Een andere doelstelling is de stationsomgeving opnieuw verbinden met de omliggende wijken. Richting centrum vormt de A12, die hier in een diepe sleuf ligt, een grote barrière. Slechts één brug verbindt het station met het centrum van Boom. In het westen wordt de stationsomgeving afgezoomd door de spoorlijn en de achterliggende industrieterreinen. Ten zuiden van de stationsomgeving lopen de Rupel en het Zeekanaal.

Samenwerking

Onder het motto ‘de stationsomgeving verbindt’ werken het lokaal bestuur Boom en de provincie Antwerpen dit project samen uit. Ook de NMBS, De Lijn, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de Vlaamse overheid zijn betrokken partijen. Meer info lees je op de webpagina's over dit project.