Start manuele boringen gebied Olympiadelaan

publish date
07.07.2020

De provincie Antwerpen en de stad Herentals onderzoeken of ze een deel van de oude stadsomwalling rond Herentals zichtbaar en toegankelijk kunnen maken. Ze vroegen aan bureau GATE om archeologisch onderzoek uit te voeren op het domein tussen de Olympiadelaan en de spoorlijn. Op dinsdag 7 juli 2020 startten de archeologen met de eerste manuele boringen.

Archeologisch erfgoed

De archeologen willen de oude stadsomwalling in kaart brengen en nagaan of er archeologisch erfgoed aanwezig is. Daarom maken ze op verschillende locaties boorgaten met een diameter van maximum 7 centimeter. Ze halen de ondergrond eruit, spreiden die op een zwart plastic zeil en maken foto’s en notities. Daarna plaatsen ze de grond terug in het boorgat. De impact op de opgeboorde en omliggende grond is dus beperkt. De boringen gebeuren in overleg met de betrokken eigenaars en gebruikers.

Dit onderzoek maakt deel uit van een breder project over de toekomst van de vallei. Meer info lees je op de webpagina over het PRUP Olympiadelaan.

Archeoloog voert manuele boring uit

Volgende van de detaillijst