Resultaat publieke raadpleging PRUP Groengebied Terhagen Boom

publish date
04.11.2021

Van 14 juni tot en met 12 augustus 2021 kon iedereen zijn of haar mening geven over de eerste documenten bij de opmaak van het PRUP Groengebied Terhagen Boom. Tegelijkertijd gaven de betrokken gemeentebesturen en enkele instanties hun advies. Het gebied van de kleiputten Terhagen in Boom en Rumst is voorbehouden voor een golfterrein. Met de opmaak van een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan) zorgen we ervoor dat het gebied na de bodemsanering groen kan blijven, met een stukje voor lokale recreatie.

De eerste documenten bij de opmaak van een PRUP zijn de start- en procesnota. Daarin staat wat we met het PRUP willen bereiken en hoe we het PRUP opmaken. We komen tegemoet aan de oproep om het gebied groen en toegankelijk te houden. We schrappen de mogelijkheid om een golfterrein aan te leggen. We laten uitdrukkelijk geen camping en geen grootschalige hoogdynamische recreatie toe. Wat wel kan, is uitrusting in functie van wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving, bijvoorbeeld picknicktafels of een infobord. Aan de Kapelstraat voorzien we een kleine zone voor lokale recreatie. Die locatie is bewust gekozen omdat je die bereikt zonder door het bos te rijden. We zetten in dit PRUP volop in op natuurbeleving in het groengebied.

Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen zijn of haar mening geven over de start- en procesnota van het PRUP Groengebied Terhagen Boom. Tegelijkertijd vroegen we het advies van de betrokken gemeenten en verschillende instanties. Er kwamen 146 reacties en 11 adviezen binnen. Over het algemeen is men het eens met het groengebied. De vragen en bedenkingen gaan vooral over het stukje lokale recreatie en over de grootte van het te herbestemmen gebied.

Volgende stappen

De adviezen van de betrokken gemeenten en de verschillende instanties voegen we samen met de ontvangen reacties van de omwonenden. We gebruiken die om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Op basis daarvan werken we een concreter ontwerp-PRUP uit waarover iedereen opnieuw zijn mening kan geven via een openbaar onderzoek. Pas daarna komen we tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt. Alle info en de laatste stand van zaken vind je op de webpagina van het PRUP Groengebied Terhagen Boom.