Stopzetting PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme gebieden N10

publish date
28.04.2022

Langs de N10 tussen Lier en Heist-op-den-Berg de handelskernen versterken, de open ruimte behouden en de doorstroming verbeteren. Dat kunnen we volgens een Europese Dienstenrichtlijn niet bereiken met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening winkelvrije en winkelarme gebieden N10. We zetten de opmaak van dat PRUP dan ook stop. De andere acties uit het project van de baanwinkels lopen wel gewoon verder.

De laatste jaren kwamen er op de N10 van Lier, over Putte en Berlaar, naar Heist-op-den-Berg steeds meer winkels, bedrijven en woningen. Dat leidde tot de inname van open ruimte en tot extra auto- en vrachtverkeer. Tegelijkertijd kwam er in de dorpskernen steeds meer leegstand. Om de steenweg over die vier gemeenten wat meer ademruimte te geven, wilden we met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP winkelvrije en winkelarme gebieden aanduiden. Een PRUP bepaalt immers de bestemming van een gebied en daarmee ook de voorschriften om een omgevingsvergunning aan te vragen. De voorschriften zouden beperkingen opleggen voor de vestiging van nieuwe handelszaken en voor de uitbreiding van bestaande.

In 2020 werkten we de eerste nota’s voor de opmaak van het PRUP af: In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe we het PRUP opmaken. Einde 2020 kon iedereen zijn of haar mening op de nota’s geven en vroegen we het advies van allerlei instanties. We ontvingen heel wat interessante reacties en bedenkingen, waarmee we aan de slag gingen en waardoor we verder onderzoek deden. Uit dat onderzoek blijkt nu dat dit overdruk-PRUP, een PRUP dat enkel aan detailhandelaars bijkomende voorwaarden oplegt, niet de juiste manier is om ons doel te bereiken. Daarom besloten we niet verder te gaan met de opmaak van het PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme gebieden N10.

We zoeken verder naar instrumenten om onze visie langs de N10 te realiseren. We focussen daarbij op het gebied in plaats van op de detailhandel alleen. Ook de andere acties om de N10 weer (adem)ruimte te geven, lopen gewoon verder. Ze zijn het resultaat van een intergemeentelijke en interprovinciale visie uit het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’.

baanwinkels en lintbebouwing langs N10 tussen Lier en Heist-op-den-Berg
baanwinkels en lintbebouwing langs N10 tussen Lier en Heist-op-den-Berg