Grote winkels groeperen langs N10 in Heist-op-den-Berg

publish date
04.07.2022

De provincie Antwerpen wil in Heist-op-den-Berg langs de Liersesteenweg (N10) ter hoogte van het Fabiolakruispunt en de Lostraat clusters van winkels mogelijk maken. We willen daar grote winkels die niet in het centrum thuishoren door hun specifieke eigenheid of product een plek geven. De clustering zorgt voor een betere verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid op de N10, en voor versterking van de handelskern. We maken daarvoor het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan of PRUP Fabiolakruispunt en Lostraat op.

De Liersesteenweg of N10 is een belangrijke verkeersas en gewestweg die dwars door Heist-op-den-Berg loopt. Erlangs zijn vooral winkels en bedrijven gevestigd, met hier en daar ook wat woningen, telkens met een eigen in/uitrit. We willen die detailhandel die omwille van hun specifieke eigenheid of soort product niet in de handelskern thuishoort, een plek geven in clusters ter hoogte van het Fabiolakruispunt en de Lostraat. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we de reeds gevestigde winkels en bedrijven verplaatsen. Het gaat om een visie voor toekomstige lokalisatie.

Achtergrond

Het groeperen van winkels past in de intergemeentelijke visie die met het EFRO-project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' voor de hele N10, van Lier tot Heist-op-den-Berg, is opgemaakt. Opgelet, het PRUP heeft niets te maken met de aanleg van de ovonde, fietstunnels en fietspaden door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer.

Wat nu?

De opmaak van het PRUP gaat officieel van start met de opmaak van een startnota en een procesnota. In de startnota staat wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken. In de procesnota beschrijft ze hoe ze het PRUP opmaakt en hoe ze daarbij de handelaars, de bedrijven, de omwonenden en geïnteresseerden betrekt. Beide nota’s worden nu opgemaakt. Als ze klaar zijn, kan iedereen er zijn of haar mening over geven. Op de hoogte blijven? Bekijk regelmatig de webpagina van het PRUP Fabiolakruispunt en Lostraat. Je kunt je daar ook abonneren op een nieuwsbrief over de opmaak van dit PRUP.