projecten impulssubsidie innovatieve woonprojecten

Huis Modus - wonen voor (jong)volwassenen met een psychosegevoeligheid

In september 2021 opende Huis Modus in Duffel haar deuren, met steun van de Provincie Antwerpen en onder leiding van ESTE Beschut Wonen. Dit huis biedt een thuis voor zes jonge mensen tussen 18 en 30 jaar die te maken hebben gehad met een psychose. Zowel de jongeren zelf als hun naasten hebben behoefte aan een veilige plek om tot rust te komen en weer grip te krijgen op het leven.

Hoewel deze jongeren in staat zijn om zelfstandig te wonen, is er altijd begeleiding aanwezig in het huis. Het belangrijkste doel is om hun eigen kracht en zelfvertrouwen te versterken, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan.

Projectverantwoordelijke: Este Beschut Wonen

Locatie: Duffel

Kanape! - cohousing voor jongvolwassenen

Kanape! is een cohousing-project in Willebroek, speciaal ontworpen voor zes jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar oud die uit de jeugdzorg komen. Bij Kanape! krijgen jongeren ondersteuning in de vorm van duobegeleiding vanuit Pegode (VAPH) en Kaizen (Jeugdhulp). Dit betekent dat er een integrale begeleiding is, waarbij verschillende sectoren samenwerken om jongvolwassenen met (een vermoeden van) een beperking te helpen zelfstandig te leren wonen. Daarnaast wordt het project ondersteund door Multiversum, die expertise biedt op het gebied van geestelijke gezondheid.

Projectverantwoordelijke: Jeugddorp Kaizen

Projectlocatie: Willebroek

Wonen met Kansen

Wonen met Kansen is een innovatief model dat sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in acute woonnood verbindt. In de provincie Antwerpen staan meer dan 3000 sociale woningen leeg, vaak maandenlang in afwachting van renovatie of sloop.

Wonen met Kansen biedt dreigende dak- en thuisloze jongeren tussen 17 en 25 jaar de kans om gedurende één jaar, eventueel samen met een vriend, te wonen in een van deze leegstaande sociale woningen. Hier krijgen ze rust en een steuntje in de rug richting zelfstandig wonen, leren en werken.

Samen met welzijnspartners wordt er ook individuele begeleiding voorzien, terwijl Saamo en vrijwilligers groepsbegeleiding verzorgen in de vorm van de 'Woonclub'. Hier vinden bewoners informele bijeenkomsten, informatieve sessies en hulp bij het vinden van permanente huisvesting.

Projectverantwoordelijke: Saamo

Projectlocatie: meerdere locaties in en rond Antwerpen