Er ligt een overstromingsgebied in mijn achtertuin!

Provincie Antwerpen

Ben je al eens in een provinciaal overstromingsgebied gaan wandelen? Vaak liggen ze verscholen in stedelijk gebied. Je vindt er geen massatoerisme; alleen stilte en de rijkdom van de natuur!

Datum
  • van 28 mei 2017 tot 31 december 2019
Prijs
gratis
Zitbank aan de Jutse Plassen
Zitbankje aan de Jutse Plassen in Koningshooikt

Waar er ruimte voor water is, richt de provincie op haar grondgebied overstromingsgebieden in. Door de toename van verharde oppervlaktes in combinatie met intensieve regenval ervaren heel wat burgers wateroverlast. Ook in het licht van de klimaatverandering is het zoeken naar ruimte voor water noodzakelijk om burgers droge voeten te geven. 

Sommige overstromingsgebieden zijn toegankelijk voor fietsers en wandelaars, hoewel ze vaak verborgen liggen in verstedelijkt gebied. Infoborden geven je uitleg over het nut en de werking van het overstromingsgebied. De natuur kan er welig en ongestoord zijn gang gaan. Overstromingsgebieden zijn dan ook een paradijs voor amfibieën, insecten en vooral watervogels zoals reigers, steltlopers, eenden en heel specifieke soorten zoals ijsvogels of oeverzwaluwen.

Nog geen concrete wandelbestemming? Breng dan eens een bezoekje aan één van de overstromingsgebieden in je buurt.

Volgende van de detaillijst