Infoborden erfgoed

publish date
07.04.2023

 

In de Kempen is heide een cultuurlandschap dat lang geleden ontstond door veelvuldige begrazing van schapen op arme zandgronden. Intussen werd heide kostbaar en zeldzaam. Provinciaal groendomein Kesselse Heide is wat nu nog overblijft van een veel groter heidegebied.

Tijdens de erfgoeddag op 23 april kan je een rondleiding langs de nieuwe borden volgen. Een domeinwachter neemt je mee om de wortels van de heide te ontdekken en vertelt je op een mooie wandeling over de evolutie van het landschap, natuurbeheer en erfgoed. Ook herbebossing en oorlog hebben een plek in dit verhaal. En er bleven nog enkele intrigerende volksverhalen bewaard.

Voortaan kan het publiek ook zelf de Kesselse Heide als erfgoed ontdekken. De nieuwe erfgoedborden op de Kesselse Heide werden gemaakt door de provincie Antwerpen in samenwerking met IOED Berg en Nete, Erfgoedcel Kempens Karakter, Regionaal Landschap Rivierenland en de gemeente Nijlen.

Meer info over de wandeling op 23 april en inschrijven: https://tinyurl.com/2p87khfa