Evenementen

Geplande evenementen

    30 september 2020: 16u00 - 19u00

    Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Voorbije evenementen

  • B2B Cleantechmissie naar China, november 2019

Cleantechbedrijven konden in november 2019 deelnemen aan een B2B Cleantechmissie in China. Op korte tijd maakten ze kennis met potentiële handelspartners. 

  • B2B seminarie en matchmaking, 20 september 2019, Antwerpen

Een gelegenheid om kennis te maken met zes bedrijven uit de provincie Sichuan, actief in waterzuivering, en de vertegenwoordigers van de Sichuan Water Treatment Association. Voor bedrijven met oplossingen voor watervervuiling en interesse in de Chinese markt.

Deze bedrijven uit de provincie Sichuan waren aanwezig: 

Chengdu Bishui Water Engineering Co. Ltd.

Chengdu Kaiyamei Machinery Manufacturing Co. Ltd. 

Chengdu Runxing Disinfection Chemical Co. Ltd. 

Chengdu Zhongan Tongxin Engineering Consulting Co. Ltd. 

Chengdu Zhongwa Construction Engineering Co. Ltd. 

Chengdu Zhongwa Machinery Co. Ltd. 

Sichuan Dongjiang Chemical Co. Ltd.

  • Cleantech @China workshops, 17 juni 2019, Leuven

Welke bedrijven hebben een interessant product voor China? Tijdens workshops stelden 20 bedrijven hun aanbod, eventuele China-plannen en mogelijke samenwerkingen voor. Dat was een opstap naar een eventuele deelname aan de missie naar China eind 2019. Herbeleef het event.

  • Bezoek delegatie van Shaanxi aan Kamp C, 4 april 2019


Op donderdag 4 april bracht een delegatie van Shaanxi CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) een bezoek aan de provincie Antwerpen. Zij wensten kennis te maken met de Vlaamse Cleantech-sector om deze te kunnen voorstellen aan hun leden-bedrijven. De sub-sectoren waar hun voorkeur naar ging waren: 3D-printing en duurzaam bouwen, bodemsanering, waterkracht, en ‘new-energy cars’. Via een bedrijfsbezoek en een interactieve meeting op Kamp C ontmoette de delegatie 6 Vlaamse bedrijven in deze sectoren.

  • Netwerknamiddag, 5 februari 2019, Brussel

Vlaamse bedrijven maakten kennis met trends op de Chinese markt en konden hun bedrijf ‘pitchen’ voor samenwerking met China. Drie Vlaamse bedrijven getuigden over hun stappen op de Chinese markt. 

Download de presentaties hieronder.
 

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, met de steun van Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project met een financiële bijdrage van 193.198,00 euro. 

I2pcc volledige banner