I²PCC: Vlaamse cleantech in China

kaart samenwerking
De regio's in China op kaart

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant werken binnen dit project nauw samen met Cleantech Flanders, Flanders Investment & Trade (FIT), en de Chinese zusterregio’s van de betrokken Vlaamse provincies (Chengdu, Chongqing, Guangdong, Hebei en Shaanxi - zie kaartje).

De cleantechsector in Vlaanderen wordt gekenmerkt door veel jonge, kleine bedrijven die zeer innovatief zijn. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen deze bedrijven hun innovaties breder uitdragen en versterken ze bovendien samen Vlaanderen als innovatieve regio.

China kan voor de Vlaamse cleantechbedrijven een interessante en belangrijke markt zijn. De laatste 30 jaar kent China immers een grote mate van verstedelijking. Dit betekent dat er snel geschakeld moet worden om kwaliteitsvolle levensomstandigheden te creëren voor de bevolking. Er wordt zwaar geïnvesteerd in onder meer afvalverwerking, drinkwatervoorziening, waterzuivering, energie- en warmteproductie. Stuk voor stuk domeinen waarin de Vlaamse expertise een verschil kan betekenen. De Made in China 2025-strategie van de Chinese overheid maakt bovendien een prioriteit van de transitie naar een groenere en meer energie-efficiënte economie. Dit creëert een momentum voor buitenlandse bedrijven om in partnerschap met lokale Chinese actoren grootse projecten op te zetten.

China is voor veel kmo’s echter nog onbekend en een moeilijk te betreden terrein. I²PCC komt hieraan tegemoet: de partners stellen hun netwerk ter beschikking. 

Meer info vind je op de website van onze projectpartner

I²PCC netwerkevent
Presentatie tijdens het event

Eerste netwerknamiddag op 5 februari 2019

Op 5 februari 2019 vond in Brussel de eerste netwerknamiddag voor Vlaamse cleantechbedrijven plaats. De aanwezige bedrijven maakten er kennis met trends op de Chinese markt en kregen de unieke kans om hun bedrijf te pitchen voor samenwerking in China. Drie Vlaamse bedrijven kwamen ook getuigen over hun stappen op de Chinese markt. 

De presentaties van de netwerknamiddag kun je hieronder downloaden.

Pitchen op het I²PCC netwerkevent
Vlaamse bedrijven toetsen hun activiteit af aan de Chinese markt

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, met de steun van Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project met een financiële bijdrage van 193.198,00 euro. 

logobanner i2pcc
logo's FIT en Cleantech