I²PCC: Vlaamse cleantech in China

EFRO en Europa logo
Dit project wordt gecofinancierd door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant werken binnen dit project nauw samen met Cleantech Flanders, Flanders Investment & Trade (FIT), en de Chinese zusterregio’s van de betrokken Vlaamse provincies (Chengdu, Chongqing, Guangdong, Hebei en Shaanxi - zie kaartje verderop).

De cleantechsector in Vlaanderen wordt gekenmerkt door veel jonge, kleine bedrijven die zeer innovatief zijn. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen deze bedrijven hun innovaties breder uitdragen en versterken ze bovendien samen Vlaanderen als innovatieve regio.

China is voor veel kmo’s echter nog onbekend en een moeilijk te betreden terrein. I²PCC komt hieraan tegemoet: de partners stellen hun netwerk ter beschikking. 

Je leest er meer over in de uitgebreide projectomschrijving.

Evenementen en missies

Om de Vlaamse cleantechbedrijven kennis te laten maken met de Chinese markt en bedrijven, organiseert I²PCC een aantal evenementen. Meer info hierover op onze evenementenpagina.

We sluiten ook aan bij de prinselijke economische missie naar China, met een B2B Cleantechmissie. Vlaamse bedrijven zijn welkom om deel te nemen aan de missie. Lees er hier meer over

kaart samenwerking

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, met de steun van Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project met een financiële bijdrage van 193.198,00 euro. 

I2pcc volledige banner

Blijf je graag op de hoogte van het Interprovinciaal Internationaliseringsproject Cleantech China (I²PCC)? Schrijf je in op onze mailings. Kies voor internationale samenwerking.