Projectbeschrijving

Sterke banden tussen Vlaamse en Chinese provincies/steden

4 provincies, m.n. Antwerpen (met haar POM), Limburg, Oost Vlaanderen en Vlaams-Brabant slaan de handen in elkaar samen met Cleantech Flanders en FIT (Flanders Investment & Trade). Dit project wordt ondersteund door EFRO. De 4 provincies hebben al jarenlange zusterbanden met verschillende, heel interessante, regio's/steden in China: Shaanxi, Chonqing, Guandong, Hebei en Chengdu. Die jarenlange banden zorgen voor een sterk onderling vertrouwen en korte communicatielijnen. De grote interesse van de Chinese regio's vertaalt zich in een bijzonder hartelijk en constructief onthaal en geïnteresseerde tegenbezoeken.

Grote Cleantechuitdagingen verhelpen met 40 jaar ervaring

China staat voor grote uitdagingen inzake leefmilieu. Voor emissies naar lucht, water en bodem zijn de uitdagingen enorm: niet alleen naar omvang, uitgestrektheid en concentraties van de verontreiniging, maar ook de tijd waarin ze idealiter geremedieerd zouden moeten worden. Voeg daarbij nog een tijdsgeest van onze jaren 80 met vooral een end-of-pipe aanpak, en je krijgt een kolfje naar de hand voor Vlaamse emissie-experten die de hand aan de ploeg willen slaan. Hetzelfde geldt voor afval, waar sorteren en recycleren, laat staan preventie en hergebruik nog in de kinderschoenen staan. Voor energie en mobiliteit kan China wel bogen op een mooi trackrecord, vnl. in windenergie en elektrische mobiliteit. Maar er stellen zich nog enkele uitdagingen: opslag van hernieuwbare energie, een voldoende uitgebouwd en smart grid voor energietransport en de recyclage van de eerste generatie lithiumbatterijen.

Changing mindset

Op dit moment krijgt het leefmilieu in China primaire aandacht. Net zoals bij ons in de jaren 80-90, verschijnen er met de regelmaat van de klok nieuwe wetgevingen. Deze nieuwe regelgeving vormt het nieuwe kader waarin Vlaamse cleantechoplossingen op een ideale manier kunnen ontkiemen en uitgroeien. Het wekt dan ook geen verwondering dat het I2PCC-project met open armen ontvangen werd. Chinese bedrijven en overheden doen graag beroep op het ervaren buitenland om hen te helpen.

Gesneden koek voor Vlaamse KMO's

Vlaanderen is nummer één in Europa als het aankomt op heel wat cleantechtechnieken en regelgeving. Onze KMO's hebben heel wat ervaring, na een evolutie van pakweg 40 jaar van end-of-pipe technologie naar preventieve aanpak. Met gezond verstand pakken Vlaamse KMO's heel wat problemen op een innovatieve en economisch verantwoorde wijze aan. Daar is China op zoek naar. Ze zijn niet op zoek naar een dure techniek die zijn staat van diensten nog niet bewezen heeft. Ze zijn wel op zoek naar oplossingen die op grote schaal tegen de minste kost op een efficiënte manier hun problemen kunnen aanpakken. En natuurlijk zoeken ze ook toekomstgerichte oplossingen om hun steden en industrie duurzamer te maken.

9000 km ver, maar steeds meer dichterbij

Tijdens een verkennende missie in februari-maart 2019 bezochten de provinciale China- en cleantech-experten de verschillende partnerregio’s en toonden we er de Vlaamse filosofie en sterkhouders in een roadshow van seminaries.  De  Q&A-sessies toonden de Chinese interesse in de pareltjes van Vlaamse technologie. Deze verkennende missie wordt dit voorjaar beantwoord door een opeenvolging van incoming missies van de Chinese bedrijven en organisaties aan de verschillende Vlaamse provincies en bedrijven.

Waagt u de sprong?

Wij zien 2 mogelijkheden tot samenwerking:

 1. Jij waagt het en springt alleen als bedrijf, bouwt contacten samen met ons uit en zoekt business-opportuniteiten;
 2. Je springt liever samen met andere bedrijven en vormt een mooi ecosysteem rond een bepaalde uitdaging. Iedere partner legt een deel van de puzzel en één neemt de lead, de anderen zorgen voor bijvoorbeeld add-ons. Wij leiden jullie naar geïnteresseerde bedrijven.

Wij zien o.a. volgende uitdagingen waar jouw bedrijf het verschil kan maken:

 1. Procestechnologie leidend tot zero emissie productie;
 2. Vermindering of behandeling van luchtemissies van allerhande sites;
 3. Luchtbehandeling in gebouwen (verbetering van luchtkwaliteit van ruimtes in nieuwe en bestaande gebouwen);
 4. Vermindering of behandeling van water van industriële sites (chemie, farma, stortplaatsen, steenkoolmijnen, ...);
 5. Vermindering of behandeling van slibs uit waterzuivering of processen van chemie, farma, ...;
 6. Economische bodemsanering (bio-remediatie) van bodems vervuild door zware metalen, olie, PAKs, cyanides, organische polluenten, pesticiden, ...;
 7. Afvalverwerking: van (preventie, hergebruik,) sortering en recyclage tot verwerking;
 8. Waterstoftechnologie: van groene productie, opslag, transport, powergeneration, tot toepassingen in mobiliteit, logistiek, chemie, ...;
 9. Energie-efficiëntie in al haar facetten;
 10. Smart grid en opslagtoepassingen;
 11. Second life toepassingen en recyclage van Li-batterijen van elektro-mobiliteit.

Interesse?

Laat ons weten wat jouw behoeftes zijn, welke technologie je wil aanbieden in China, wat jouw specifieke vragen of bezorgdheden zijn,… Wij zoeken naar een match voor de gestelde uitdagingen, en brengen je in contact met mogelijke Chinese partners. Mogelijkheden hiertoe zijn o.a. de bezoekende missies van de diverse regio's naar Vlaanderen tussen april en september. Wij kunnen u ook meenemen naar één of meerdere van onze geïnteresseerde regio's in China tijdens de I²PCC B2B Cleantechmissie van 16 tot 22 november 2019, die gelinkt is aan de economische missie van België naar China, onder leiding van HKH Prinses Astrid

Voor meer info kun je bij de provincie Antwerpen contact opnemen met alice.cooman@provincieantwerpen.be en sara.landuydt@pomantwerpen.be

 

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, met de steun van Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project met een financiële bijdrage van 193.198,00 euro. 

I2pcc volledige banner