Praktische info impulssubsidie voor innovatieve woonprojecten

Indienen

Digitaal subsidieloket

Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt via het e-loket.

Hoe werkt het?

  Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode of met itsme. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.

  Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.

  Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Aangeraden browsers

Windows:

  Internet Explorer 10

  Google Chrome

  Mozilla Firefox

Mac:

  Safari

  Google Chrome

  Mozilla Firefox

Mandaat of machtiging?

  Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Dan bezorg je ons een kopie van de statuten. Als je je niet kan baseren op statuten, gebruik je het onderstaande mandaatformulier.

  Heb je géén mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou deze volmacht geeft. Een voorbeeldformulier van een machtiging vind je onderaan.

Het is noodzakelijk dat je deze documenten invult én ondertekent, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Voeg een één of meerdere begrotingen toe

Voeg bij een aanvraag voor een nieuw project deze gedetailleerde jaarbegroting toe. Indien je subsidieaanvraag over meerdere jaren loopt, vul je dit formulier in voor elk projectjaar apart (maximaal 3 dus), en laad je ze op in je dossier via het digitaal subsidieloket.

Ook voor een hernieuwde aanvraag bij een volgende fase (projectjaar) vul je dit (deze) deze document(en) in, en dit voor zowel het komende als eventueel de daaropvolgende projectjaren.

Links

Inhoudelijke ondersteuning: T 03 240 56 58

Technische ondersteuning en ICT: T 03 240 58 41