PIME, Lier

Programma Europese Unie

Hoe is die Europese Unie ontstaan? Wat is de Europese Commissie? Hoeveel lidstaten zijn er? Hoe komt een Europese wet tot stand? Tijdens een interactieve Europa-les krijgen de leerlingen antwoord op deze vragen en keren ze als EU-experts terug naar school.

  • Uitleg aan de grote kaart van de Europese Unie
  • Rollenspel Europese Ministerraad
  • Pauze
  • Rollenspel Europees Parlement: opmaak van de Europese begroting
  • Europaquiz

Keuzeprogramma PIME

In het PIME kun je kiezen uit één van de twee programma's hieronder.

Wees Waterwijs

Een Belgische wetenschapper heeft de hulp nodig van jouw leerlingen! Professor O kan naar 2050 reizen en ziet dat het niet helemaal goed gaat. Elke druppel telt. Professor O roept jouw leerlingen op om uit te zoeken hoe ze duurzaam met water kunnen omgaan.

Tijdens deze activiteit gaan leerlingen concreet aan de slag met enkele thema’s binnen duurzaam watergebruik. Hoe is het zoet water in onze wereld verdeeld? Hoe kunnen we op de speelplaats of in de tuin omgaan met wateroverlast of droogte? Welke stoffen vervuilen onze rivieren en zeeën? En hoe zit dat nu met verborgen water in de producten die we kopen? 

Slim met energie

Wat is het verschil tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie? In het spel "slim met energie" testen de leerlingen hun kennis over energieverbruik en verzamelen zoveel mogelijk energie-eenheden. In de workshop zonne-energie experimenteren ze met de verschillende onderdelen van een zonneboiler. Op het programma:

  • workshop 'zonne-energie' (experimenteren)
  • spel 'slim met energie' (energieverbruik en besparen)

Praktisch

Wie: 5de en 6de leerjaar basisonderwijs  maximum 27 leerlingen
Dagverloop:
9.30 tot 15.00 uur (gelieve 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn)
Kostprijs: dit aanbod is volledig gratis (gebruik van de cafetaria tijdens de lunch is € 1,50 per leerling)
Waar: PIME, Mechelsesteenweg 365, 2500 Lier. Bereikbaarheid.
Voorwaarde: deelnemen aan EUropa Xpert kan enkel door beide programma's te combineren.