Provinciehuis, Antwerpen (VOLZET)

Hoe is die Europese Unie ontstaan? Wat is de Europese Commissie? Hoeveel lidstaten zijn er? Hoe komt een Europese wet tot stand? Tijdens een interactieve Europa-les krijgen de leerlingen antwoord op deze vragen en keren ze als EU-experts terug naar school.

  • Uitleg aan de grote kaart van de Europese Unie
  • Rollenspel Europese Ministerraad: Moet de EU plastic zakjes verbieden?
  • Pauze
  • Rollenspel Europees Parlement: opmaak van de Europese begroting
  • Europaquiz

Praktisch

Wie: 5de en 6de leerjaar basisonderwijs  maximum 27 leerlingen
Dagverloop:
 9.30-11.30 uur of 12.30-14.30 uur (gelieve 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn)
Kostprijs: dit aanbod is volledig gratis 
Waar: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Bereikbaarheid.