Provinciaal Steunpunt Platteland

Vragen over investeringsprojecten

Specifiek voor investeringsprojecten organiseren wij op regelmatige basis een overleg met de provinciale KwaliteitsKamer. Dit adviesorgaan van interne en externe architecten en stedenbouwkundigen adviseert projecten rond beeldkwaliteit. Heb je een idee voor een investeringsproject, dan moet het vóór indiening aan de provinciale KwaliteitsKamer voorgelegd worden. Een afspraak daarvoor maak je via het PSP.

Ook hulp bij andere vragen

Het PSP organiseert ook het volledige goedkeuringstraject na indiening van je project. Heb je daarover vragen, dan kun je opnieuw bij ons terecht. Ook tijdens de uitvoering van je project helpen wij je graag verder bij het indienen van kosten en je communicatieverplichting (gebruik van logo’s, informatieborden …).