Contact

 
*
 
 
 

Privacy

Alle gegevens die u via de webformulieren of via verdere communicatie over uw vraag, aanvraag of inschrijving doorgeeft, worden door docAtlas verwerkt en gebruikt voor interne doeleinden. Hieronder vallen: het organiseren en administratief afronden van de vraag, activiteit en/of ontlening en het jaarlijks geanonimiseerd kunnen rapporteren over onze dienstverlening. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden door en gebruiken de gegevens die u hier ingeeft niet voor marketingdoeleinden. Indien u zich wenst in te schrijven voor de nieuwsbrief kan dat via onze homepage. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd of geschrapt. U kan ons hiervoor bereiken via het e-mailadres docatlas@provincieantwerpen.be. Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan dit privacyluik worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.