50 jaar Hooibeekhoeve

Jubileumwandeling

Op maandag 27 juni onthulden we 10 infoborden langs een wandeling die je via verharde en onverharde paden langs enkele proefvelden van Hooibeekhoeve leidde. Gaandeweg kwam je meer te weten over landbouw, voedergewassen, landbouwmachines, kalfjes, melkkoeien... De infoborden van de wandeling zijn intussen weggehaald, maar je kan wel nog de filmpjes bekijken die we gemaakt hebben speciaal voor de wandelaars. Hiervoor klik je op één of meerdere van de thema's in de zijnavigatie van deze webpagina.

Familiedag zette landbouw in de spotlights

Landbouwschool Sint-Jozef uit Geel, Hooibeekhoeve en Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV vzw) sloegen de handen in elkaar en organiseerden samen een feestelijke zondagnamiddag. Je kon op de grasvelden langs de tractor- en kleinveetentoonstelling van de Werkgroep Landbouw en de Kleinveebond van Geel struinen en de landbouwomgeving verkennen met een huifkar. Er was ook een gezellige zomerterras, een rodeostier en een doolhof. Ander plezier was er onder de vorm van Vlaamse spelletjes, demonstraties schapendrijven, boomslepen met paarden en doggy dance. 

Veiligheid op landbouwwegen

Iedereen rijdt, fietst of wandelt wel eens voorbij een tractor, maar weet je ook dat tractorbestuurders vanuit hun cabine niet alles zien gebeuren rond hen? Net zoals bij vrachtwagens, kan je vanuit een tractor ook niet alle ruimten rond het voertuig waarnemen. Bij de zogenaamde blinde hoeken kijken de bestuurders over andere weggebruikers. De Werkgroep Landbouw focuste tijdens de familiedag op de veiligheid op landbouwwegen en het sensibiliseren van de aanwezigen. Zo kon je plaatsnemen in een tractor en met eigen ogen zien met welke blinde hoeken de bestuurders van landbouwvoertuigen rekening houden. 

Rondleiding in de stallen

Nu we alweer een droge zomer beleven, ondervinden we aan den lijve hoe belangrijk water is. Ook op een melkveebedrijf heb je veel water nodig. Op het erf en in de melkveestallen van het provinciale onderzoekscentrum voor melkveehouderij en voedergewassen Hooibeekhoeve kwam je via enkele bemande en onbemande haltes meer te weten over watergebruik, waar onze melk vandaan komt, hoe jonge kalfjes opgroeien tot sterke melkkoeien en wat er op het menu staat in de melkvee- en jongveestal. 

Elke druppel telt

Hooibeekhoeve greep deze familiedag ook aan om over het actuele waterproject Life ACLIMA te vertellen. Als één van de projectpartners van Life ACLIMA ondersteunt Hooibeekhoeve melkveebedrijven en akkerbouwers om op een toekomstgerichte en duurzame manier te voorzien in hun waterbehoefte. Door in te zetten op waterbesparing en -infiltratie, het verhogen van hemelwatergebruik, waterhergebruik en duurzame alternatieve waterbronnen kunnen land- en tuinbouwers beter omgaan met de dalende waterbeschikbaarheid als gevolg van klimaatverandering. 

Vier mee onze verjaardag

Zowel de landbouwschool als Hooibeekhoeve en het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV vzw) hebben in 2022 wat te vieren. Ze worden respectievelijk 100, 50 en 25! Met deze familiedag wilden we iedereen op een speelse en informatieve manier laten voelen en beleven wat landbouw betekent in ons dagelijks leven.

Feestelijke studiedag op 28 juni

Zowel voor Hooibeekhoeve als voor LCV is samenwerking geen loos begrip. Samen weet je meer. Samen met onze projectpartners organiseerden we op 28 juni dan ook een studiedag met een divers programma.