BESS: Bedrijfsadvies Erf- en SiloSappen

BESS_beeld

Erfsappen

Dit project focust specifiek op de problematiek van erfsappen. De afspoeling van erfsappen is een onderschat probleem dat de laatste jaren sterker aan de oppervlakte is gekomen. Op heel wat landbouwbedrijventerreinen treedt er, vaak onbewust, vervuiling van het afstromend water op. Wanneer dit afspoelend nutriëntrijk water in het oppervlaktewater terechtkomt of in de bodem infiltreert zorgt dit lokaal voor een toename van de concentratie aan stikstof, fosfor en ander organisch materiaal.

De toegenomen aandacht voor deze problematiek blijkt tevens uit de recent gefinaliseerde BBT-studie ‘Erfsappen’.

Bedrijfsbezoeken

In dit project is het de doelstelling om bedrijfsbezoeken uit te voeren op diverse veeteeltbedrijven om na te gaan welke problemen er zich op praktijkbedrijven stellen. Op het praktijkbedrijf zal een adviseur een checklist overlopen om na te gaan waaraan de bedrijfsleider moet voldoen en welke werkpunten er mogelijk nog zijn.

Deze checklist vormt de basis om een bedrijfsadvies op te stellen. Daarnaast zullen ook een aantal BBT’s op hun robuustheid en haalbaarheid in de praktijk worden gedemonstreerd. Dit vormt de basis voor de uitwerking van praktijkgetuigenissen die een inspiratiebron worden voor de sector. Deze zullen op het einde van het project leiden tot een brochure met tips en tricks m.b.t. het voorkomen van de negatieve gevolgen van erfsappen.

Looptijd project

Dit project loopt van 01/03/2023 tot en met 28/02/2025.

Logobalk BESS

De bedrijfsbezoeken kaderen in het demoproject BESS (bedrijfsadvies erf- en silosappen). Dit project wordt uitgevoerd door PVL in samenwerking met Hooibeekhoeve en Inagro met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie (www.vlaanderen.be/pdpo).