Projecten

Klimaatploeg

Een bedrijf klimaatvriendelijk runnen op rendabele wijze? Het kan! Vijf Antwerpse melkveebedrijven en een team van klimaatexperten (De Klimaatploeg), bundelen hun kennis en expertise om de impact van klimaatmaatregelen op ecologisch, economisch en sociaal vlak in te schatten. Door deze samenwerking kan de bedrijfsleider onderbouwd beslissen welke klimaatvriendelijke maatregel(combinatie) hij/zij zal toepassen. Alle maatregelen en vergaarde kennis van het project zullen bovendien verzameld worden in een handboek. Aan de hand van dit handboek kunnen melkveehouders, maar ook andere land- en tuinbouwers aan de slag gaan om ook hun bedrijf klimaatvriendelijk te runnen. 

Dit project wordt gesubsidieerd door PDPO en verloopt in samenwerking met het Innovatiesteunpunt, Boerenbond en 5 melkveehouders.

Logo EIP

Pocketboer

Het project ‘Pocketboer’ wil pocketvergistingsinstallaties in Vlaanderen beter laten draaien. Via vergisting kunnen melkveebedrijven zelf voorzien in hun energie (elektriciteit en warmte). De installaties werkten echter niet overal even goed. Hierdoor draaien sommige landbouwers verliezen terwijl zij net investeren om de kosten te drukken. Op vraag van verschillende landbouwers brengen we in dit project de uitbaters bij elkaar. Samen zullen we de installaties vergelijken om vervolgens op zoek te gaan naar oplossingen. Zo willen we het aandeel installaties die goed draaien in Vlaanderen aanzienlijk te verhogen. Tegelijkertijd willen we ook het ecologische plaatje mee in rekening brengen.  Zo kunnen ook broeikasgasemissies bij mestopslag aangepakt worden.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Europees partnerschap voor innovaties (EIP) en verloopt in samenwerking met Inagro, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Innolab en Biogas-E.

Logo EIP