Herwaarderen Burchtse Scheibeek

De herinrichting maakt de omgeving beter bestand tegen droogte. Daarom krijgt het project financiële steun van Europa via het subsidieprogramma Vlaamse Veerkracht (VV024) – Blue Deal.

Meer ruimte in Zwijndrecht

Ruimte voor water

Waar de Burchtse Scheibeek langs de spoorweg loopt, is de huidige bedding volledig gemaakt uit betonnen profielen. Op die manier is er geen interactie meer met het grondwater en op beton kunnen niet veel planten groeien. Bovendien ligt de waterloop in tegenhelling. Het stroomopwaarts gelegen kruispunt Antwerpsesteenweg-Heidam heeft daardoor regelmatig te maken met wateroverlast.

We gaan de betonnen profielen verwijderen en de huidige bedding dempen. Iets zuidelijker graven we een nieuwe natuurlijke bedding die ruimer en dieper is. Zo creëren we meer ruimte voor water en kan het water infiltreren in de bodem. Waar nodig verstevigen we de oever met schanskorven om de schokken van passerende treinen op te vangen.

Het stroomopwaartse deel van de Burchtse Scheibeek, tussen de Antwerpsesteenweg en de spoorweg, gaan we ruimen en verdiepen. De oever zullen we binnen de bedding verstevigen met perkoenpalen. 

Ruimte voor natuur

De huidige waterloop komt met een hoogteverschil van 1,20 meter in de Laarbeek terecht. Geen enkele vis kan die hindernis nemen. Bij de aanleg van de nieuwe bedding zorgen we voor een natuurlijke overgang. Zo bevorderen we vismigratie. Ook ander leven krijgt meer kansen nu de waterloop niet meer bekneld zit in beton. 

Naast de waterloop zaaien we een mooi bloemenveld. Een extra stimulans voor de biodiversiteit van de buurt, maar ook extra mogelijkheid voor regenwater om in te sijpelen.

Ruimte voor fietsers

De geplande verlenging van fietsostrade F4 (Antwerpen-Gent) passeert net op de plek van de werken aan de Burchtse Scheibeek. We maken van de gelegenheid gebruik om hier al een deel van die fietsostrade te realiseren. Zo hoeven we maar één keer een werfzone in te richten. Op de aansluitende stukken is het nog even wachten. Je kunt de stand van zaken volgen via www.fietssnelwegen.be.

Ruimte voor werken

In de buurt van de werfzone liggen enkele bedrijven en de spoorlijn. De hinder zal beperkt blijven. 

Als alles goed gaat kan de aannemer in mei starten. Tachtig werkdagen later zouden de werken klaar moeten zijn. Van zodra de juiste startdatum bekend is, kunt u die hier vinden. 

Blue Deal

Dit initiatief kadert binnen de Blue Deal waarmee Vlaanderen de strijd tegen droogte en waterschaarste aangaat. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. Voor het herwaarderen van de waterloop krijgt de provincie financiële steun van Vlaanderen via het Blue-Deal programma. Meer info hierover is terug te vinden op bluedeal.vlaanderen.

LIP Zwijndrecht

De werken aan de Burchtse Scheibeek passen in het ruimere landinrichtingsplan (LIP) Zwijndrecht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dat plan wapent het Zwijndrechtse landschap tegen klimaatveranderingen. VLM legt een wandelnetwerk aan langs nieuwe poelen, grachten, bloemrijke bermen en houtkanten in het polderlandschap. Ze hernieuwen de poldertuin en maken de Defensieve Dijk goed toegankelijk. Zo valt er ook veel te beleven in dat landschap. 

Zuurstof

Het online magazine Zuurstof van de provincie Antwerpen wijdde een artikel aan dit project. Het lezen meer dan waard!