Symposium 'Landschappen inspireren en integreren'

Waarom? De Europese Landschapsconventie heeft als doel de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen te bevorderen. Via samenwerking en participatie pleit de conventie voor het beschrijven en realiseren van kwaliteitsdoelstellingen, zowel voor uitzonderlijke als alledaagse landschappen.

Wat? Hoe integreer je landschapskwaliteit in beleidsplannen en projecten? Welke kansen en uitdagingen zien we m.b.t. landschapskwaliteit, nu en in de toekomst? Welke initiatieven, van beleids- tot praktijkniveau, kunnen ons inspireren? Boeiende vragen waar onder andere Hans Van Dyck (UCLouvain) en Veerle Van Eetvelde (UGent) een antwoord op formuleerden. Bekijk hier de presentaties. 

Wie? Dit symposium richtte zich tot de verschillende overheden en organisaties die in Vlaanderen betrokken zijn bij beleidsthema's als landschap, open ruimte, landbouw, ruimtelijke planning, platteland, erfgoed, natuur, gebiedsontwikkeling, toerisme, ...

 

Kwaliteitslabels