Landschapsdag

Via lezingen en excursies leer je het landschap van dichterbij kennen en kijk je er misschien met andere ogen naar. Hoe ontstond het landschap? Wat was de invloed van de mens? Tot welke historische, ecologische of andere waarden heeft dit geleid?

Provinciale Landschapsdag 2022: De middenloop van de Kleine Nete in en rond Herentals

Foto Dirk Willems

Dat bij de oprichting van de voorloper van de provincie Antwerpen de Franse overheersers kozen voor de naam “departement van de Twee Neten” is geen toeval. Na de lustrumeditie over de samenvloeiing van de drie Netes in Lier in 2019, verleggen we in 2022 onze aandacht naar de Kleine Nete en de stad Herentals. In de schaduw van de Kempense Heuvelrug bepaalt de riviervallei het afwisselende landschap van de historische hoofdstad van de Kempen.

Bekijk hier de landschapsbrochure die werd uitgegeven naar aanleiding van de provinciale Landschapsdag 2022

Provinciale Landschapsdag 2021: Een terugblik op 10 jaar evolutie van 3 prachtige landschappen in onze provincie

Tijdens deze Landschapsdag blikten we terug naar de ontwikkeling van 3 belangrijke landschappen die in 2012, 2013 en 2014 de revue passeerden op de Provinciale Landschapsdag. Zo hebben de Kolonies sinds kort een erkenning als UNESCO-Werelderfgoed op zak. De “slapende reus”, die de Kempense Heuvelrug is, werd letterlijk wakker door gerichte landschapsprojecten. De Schijnvallei tenslotte bewijst steeds meer haar belang als blauw-groene corridor tussen stad en rand.

Herbekijk Landschapsdag 2021

Gedeputeerde Jan De Haes verwelkomt de deelnemers van de Landschapsdag.

Koloniën van Weldadigheid - Werelderfgoed sinds 2021!

Van afschaffing van de wet op de landloperij tot Unescowerelderfgoed Philippe De Backer, directeur Kempens

Landschap Het UNESCO Werelderfgoedlabel als hefboom voor zorgzame toeristische ontwikkeling, Kansen en uitdagingen voor de Koloniën van Weldadigheid
Geertje Bernaerts, Karavansera

Vele kleintjes maken een mooi geheel: Hoe plattelandssubsidies bijdroegen aan de ontwikkeling van Merksplas en Wortel kolonie en nog altijd doen…
Tinne Van Looy, Adviseur Platteland, dienst Platteland

Kempense Heuvelrug, een slapende reus werd wakker 

Kempense Heuvelrug en valleien: met een landschapsbiografie werken aan landschap, erfgoed en beleving.
Bas Vanderveken, Coördinator Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Blijven graven: de Heuvelrug geeft haar geheimen prijs, van de steentijd tot de Tweede Wereldoorlog.
Jef Van Doninck, Erfgoedconsulent Onroerend Erfgoed bij de IOED Erfgoed Noorderkempen

Een inclusief verhaal: burgerwetenschappers, landschapsgidsen en Oude Belgen op de Kempense Heuvelrug.
Jos Gysels, Landschapsgids bij Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

De Schijnvallei, een dynamisch landschap

Meanderend door de tijd.
Joke Bungeneers, diensthoofd Erfgoed

Het gebiedsprogramma Groen Kruis: een groene corridor in de Antwerpse rand.
Justine Fierens, gebiedscoördinator dienst Gebiedsgericht Beleid

Rivierenhof en Vrieselhof: herstel van natte natuur in twee historische domeinen.
Peter Verdyck, directeur Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed sluit de Landschapsdag af met enkele conclusies.

Brochures 

Bij elke landschapsdag wordt er een brochure uitgegeven. Dit is een bundeling van de presentaties gebracht tijdens de studiedag aangevuld met extra informatie. 

De brochures van de landschapsdagen zijn gratis en kun je bestellen bij de dienst Erfgoed, erfgoed@provincieantwerpen.be of telefoon 03 240 64 14.  

Brochures Provinciale Landschapsdagen
Brochures Provinciale Landschapsdagen

Kwaliteitslabels