Landschapskaart

Verken je landschap online

De provinciale landschapskaart is een digitale kaart die toont welke elementen het landschap van de provincie Antwerpen vorm geven. Die kennis moet helpen om onze waardevolle landschappen in stand te houden. Je kunt de kaart online of in een Geografisch InformatieSysteem (GIS) raadplegen.

Mooie en minder mooie landschapselementen

LandschapOpKaart

De landschapskaart brengt alle landschapsbepalende elementen samen op één kaart.

Mooie landschapselementen zoals bossen en heidegebieden zijn opgenomen, maar ook minder mooie zoals bedrijventerreinen en hoogspanningslijnen, want ook die bepalen mee het karakter van het landschap.

Helemaal online te bekijken

De kaart kun je raadplegen via je browser in een geoloket. Dat is een digitale kaart waarin je zelf kunt instellen welke informatie je wil zien, bijvoorbeeld enkel bouwkundig erfgoed of boscomplexen. Je kan er ook extra info opvragen over de elementen op de kaart.

Voor professionele gebruikers ook in GIS (Geografisch Informatiesysteem)

Het geoloket is een fantastische manier om de kaart vanuit een browser te verkennen, maar wie beroepsmatig met kaartmateriaal werkt wil de kaart wellicht liever gebruiken in de eigen GIS-software. Ook dat is mogelijk. Vraag via het mailadres onderaan deze pagina de GIS-bestanden aan.

Hoe de landschapselementen in kaart gebracht werden, kan je nalezen in het achtergrondrapport (hieronder downloadbaar als PDF).