Wat zit er in de kaart?

De landschapskaart brengt alle landschapsbepalende elementen in de provincie Antwerpen samen op één kaart. De kaart wordt voortdurend verbeterd en aangevuld met nieuwe informatie.

Alle landschapsbepalende elementen in kaart

De landschapskaart brengt alle landschapsbepalende elementen samen op één kaart. Niet alleen de positieve elementen, maar ook de negatieve, want ook deze geven het landschap mee vorm. Het merendeel van de data is het resultaat van een gebiedsdekkende kartering voor de hele provincie op basis van bestaande inventarissen. Daarnaast vind je ook nog enkele interessante aanvullende inventarissen die nog niet gebiedsdekkend zijn.

autosnelweg met verkeer klein

Van holle weg tot snelweg, van watermolen tot windturbine

In totaal vind je meer dan 20 000 elementen op de landschapskaart. Elk element krijgt een uniek nummer. De elementen zijn op te delen in drie grote groepen:

Fysisch systeem

  • Geomorfologie: bijvoorbeeld duinen en valleien
  • Hydrografie: bijvoorbeeld waterlopen en plassen

Natuur- en cultuurlandschap

  • Bos en natuur: bijvoorbeeld heide en holle wegen
  • Landbouw: bijvoorbeeld glasteelt en boomgaarden

Nederzettingsgeografie

  • Nederzettingen: bijvoorbeeld woonparken en agglomeraties
  • Bouwkundig erfgoed : bijvoorbeeld molens en religieus erfgoed
  • Infrastructuur: bijvoorbeeld snelwegen en windturbines

Steeds meer informatie

De provinciale landschapskaart kan steeds verbeterd en uitgebreid worden. Nieuwe elementen of aanvullende informatie over de opgenomen elementen kunnen worden toegevoegd. Heb je een aanvulling of verbetering voor de landschapskaart, dan kun je die doorgeven via onderstaand e-mailadres. Zo kunnen we de kaart nog verbeteren.