Landschapsdag

Via lezingen en excursies leer je het landschap van dichterbij kennen en kijk je er misschien met andere ogen naar. Hoe ontstond het landschap? Wat was de invloed van de mens? Tot welke historische, ecologische of andere waarden heeft dit geleid?

Landschapsdag 2019: de vallei van de drie Neten rond Lier, een landschap van voorname eenvoud ...

Dat bij de oprichting van de voorloper van de provincie Antwerpen de Franse overheersers kozen voor de naam “departement van de Twee Neten” is geen toeval. Het water van deze rivieren heeft de ontwikkeling van de provincie bepaald. Waar de Grote en de Kleine Nete samen komen en de Beneden-Nete vormen, ontstond Lier, één van de mooiste kunststeden van het land, met een geschiedenis die onlosmakelijk met haar waterlopen verbonden is. Op deze jubileumeditie van de provinciale landschapsdag maakten we kennis met de natuurlijke en culturele rijkdom van het landschap rond de Netestad.

De provincie geeft ook in de toekomst mee vorm aan de vallei van de Kleine Nete, aan de hand van een gebiedsprogramma en een strategisch project in deze regio, meer daarover lees je op deze pagina.

Brochure

Bij elke landschapsdag wordt er een brochure uitgegeven. Dit is een bundeling van de presentaties gebracht tijdens de studiedag aangevuld met extra informatie. 

De brochures van de landschapsdagen zijn gratis en kun je bestellen bij de dienst Erfgoed, erfgoed@provincieantwerpen.be of telefoon 03 240 64 14.  

Brochures Provinciale Landschapsdagen
Brochures Provinciale Landschapsdagen