Melding

Toepassingsgebied

Het projecttype “melding omgevingsproject” kan enkel ingediend worden bij de gemeente. Welke handelingen of activiteiten vallen onder de meldingsplicht kan je hier raadplegen.
Wanneer een melding betrekking heeft op een project gelegen in meer dan 1 gemeente, dan is het noodzakelijk het project 2 keer in te dienen, waarbij je gebruik maakt van dupliceren van het meldingsdossier na indiening in de eerst gekozen gemeente.

De provincie is bevoegd voor de activiteiten van klasse 3 wanneer deze een onderdeel zijn van een omgevingsvergunningsaanvraag van een inrichting van klasse 1 die niet voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst. Voor het aanvragen van activiteiten van klasse 3 bij een inrichting van klasse 1 gebruik je het projecttype van de omgevingsvergunningsaanvraag waarbij de vereenvoudigde procedure van toepassing is. Wanneer je daarnaast ook nog andere activiteiten aanvraagt, is mogelijk de gewone procedure van toepassing.

Gezamenlijke indiening is verplicht voor aspecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Voor een project met vergunningsplichtige en meldingsplichtige activiteiten geldt eveneens de verplichting tot het gezamenlijk indienen, maar dan via het projecttype van de “omgevingsvergunningsaanvraag”.

Ingedeelde activiteiten of stedenbouwkundige handelingen die alleen nodig zijn tijdens de uitvoeringsfase van het project mag je apart aanvragen (bijvoorbeeld bronbemalingen voor de uitvoering van een bouwproject).

Voor meldingsplichtige projecten in de uitvoeringsfase is de gemeente bevoegd.

Dossiersamenstelling en indiening

De samenstelling en indiening van een melding verloopt via het Vlaamse Omgevingsloket.
In het projecttype van de melding kan je geen rubrieken van klasse 1 of 2 selecteren.

Het Omgevingsloket voorziet niet in de mogelijkheid voor de gemeente om bijkomende informatie te vragen.
De gemeente kan een melding die niet correct of onvolledig is ingediend niet rechtsgeldig verklaren.