Digi-Heide-eXPerts

Links naar de leerpaden

Begin steeds met het leerpad van het biotoop zandvlakte. Nadien kunnen leerlingen kiezen welke biotoop ze er nog bij willen doen.

Leerpad biotoop zandvlakte.

Leerpad biotoop droge heide.

Leerpad biotoop eiken-berkenbos.

Leerpad biotoop poel.

Video Droge heide
Voorbeeld van een filmpje over korstmossen

Opzet

Doelen van het leerpad

Deze leerpaden zijn een goede vervanging voor de excursie naar de Kesselse heide, maar kunnen nooit de ervaringen die leerlingen op de heide opdoen vervangen. 

Door de verschillende leerpaden te volgen leren leerlingen voorbeelden geven van de specifieke fauna en flora van elk biotoop. En moeten ze argumenten aanhalen waarom het wel/niet belangrijk is dat de heide behouden blijft. Daarnaast heeft elk leerpad nog extra doelen.

In de klas of thuis

Als leerkracht kun je ervoor kiezen om de leerpaden samen met je leerlingen te overlopen. De vragen worden dan in de klas gesteld en samen beantwoord. 

Maar de leerpaden staan ook voldoende op zichzelf zodat leerlingen de leerpaden zelfstandig kunnen doorlopen wanneer ze daar tijd voor hebben. Ideaal voor een dag waarop leerlingen thuis moeten werken. 

Het doorlopen van alle leerpaden neemt ongeveer 2 lesuren in beslag.

Eindopdracht

De eindopdracht is niet verwerkt in een leerpad, maar wordt door de leerlingen individueel gemaakt wanneer ze twee of meerdere leerpaden doorlopen hebben. Geef als leerkracht je leerlingen de opdracht om een filmpje te maken, een opstel te schrijven, een collage te maken... waarin ze de volgende vraag beantwoorden:

Is het belangrijk dat de (Kesselse) heide behouden blijft? Waarom wel of waarom niet?

Som een drietal argumenten op.

Praktische informatie

Leerpad_Bodemonderzoek
Voorbeeld van het leerpad zandvlakte

Tips and tricks

We maakten deze leerpaden in Xerte, een online tool voor het maken van leerpaden dat in België wordt beheerd door Toll-net. Er zijn een paar dingen die belangrijk zijn om mee te geven over deze tool:

 

  • de filmpjes staan op YouTube en werden in het leerpad geïntegreerd. Op het einde van de filmpjes komt er steeds een lijst met suggesties naar andere filmpjes op YouTube. Dit konden we jammer genoeg niet uitschakelen.
  • In het YouTubekader kunnen leerlingen op de knop 'ondertiteling' klikken en dan hebben alle filmpjes Nederlandse ondertitels. 
  • Als leerlingen op een link klikken in het leerpad, dan verlaten ze het leerpad en zijn ze kwijt wat ze voordien invulden. Als ze het internet nodig hebben, dan moeten ze steeds een nieuw tabblad of venster openen in hun browser. 
  • Bij sommige quizvragen volgen meerdere quizvragen elkaar op. Leerlingen moeten in het venster van de quizvragen op 'indienen' klikken en nadien op 'volgende' om de volgende vraag te krijgen. Pas wanneer ze 'Je hebt deze oefening afgerond' te zien krijgen, mogen ze onderaan rechts op het rechtse pijltje klikken om door te gaan. 
  • Soms duurt het even voor het filmpje of de foto geladen is, dit is afhankelijk van de snelheid van je internet. Als je even wacht, laadt het altijd. 

Rapport

Na het voltooien van een leerpad, kunnen de leerlingen een rapport downloaden.

Wanneer leerlingen per ongeluk een vraag wegklikken zonder te antwoorden, dan krijgen ze voor die vraag 0 punten. Ook al vullen ze de vraag later juist in. We vragen daarom om niet te streng te zijn op het rapport dat ze op het einde krijgen. 

Video_Zandvlakte
Begeleider Luc geeft tijdens het leerpad zandvlakte meer uitleg over dit biotoop op de Kesselse heide
Video Bos
Begeleider Kristine geeft tijdens het leerpad bos meer uitleg over dit biotoop op de Kesselse heide