Lesmateriaal

Draaiboeken 

Op deze pagina vind je verschillende draaiboeken die je kan gebruiken om zelf een biotoopstudie of natuurbelevingsactiviteit te begeleiden. 

Digi-Heide-eXPerts

Kan je klas niet op bezoek komen. Geen probleem!  Om die reden ontwikkelden we een leerpad over de activiteit Heide-eXPerts, geschikt voor de 2e graad secundair onderwijs. Ga naar onze Digi-Heide-eXPerts en laat je leerlingen online kennismaken met begeleiders Eli, Luc, Kristine en Goedele. Ze nemen je mee naar de Kesselse Heide. 

Droogte in het vizier

De bespreking van de droogteproblematiek in België, biedt heel wat kansen om te werken aan de nieuwe eindtermen rond ruimtelijk bewustzijn en duurzaamheid in het secundair onderwijs. We bieden daarom het zelf-doe-pakket ‘Droogte in het vizier’ aan voor leerlingen uit de 1ste graad secundair onderwijs (A-stroom). Het pakket bestaat uit twee delen:

  • een aantal lessen rond droogte met uitdagende werkvormen die gelinkt zijn aan systeemdenken
  • een educatief spel rond droogte gelinkt aan de eigen schoolomgeving