Draaiboeken

Natuurbeleving 

Ga samen met je leerlingen op ontdekking in je eigen speelplaats of parkje in de buurt. Wanneer je aandachtig kijkt, zal je versteld staan van alle kriebeldiertjes, planten,... Gebruik het draaiboek en ontdek verschillende werkvormen om te leren en te ervaren in de natuur.  In dit draaiboek zitten materialen en opdrachten die geschikt zijn voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Biotoopstudie 

Gebruik dit draaiboek om samen met je leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs verschillende biotopen te onderzoeken. Het draaiboek zit vol handvatten om zelf abiotische en biotische factoren van een biotoop te onderzoeken. 

Chemisch en biologisch wateronderzoek 

Onderzoek samen met je leerlingen de waterkwaliteit van een poel. Onze draaiboeken bevatten tal van tips om een chemisch en biologisch wateronderzoek met je leerlingen uit te voeren. 

Wens je ook materiaal te ontlenen? Neem dan een kijkje op onze website bij veldkoffers.