Nieuw kunstwerk van Sofie Muller siert inkomhal provinciehuis

publish date
27.06.2019

De provincie Antwerpen heeft een nieuw werk opgenomen in haar kunstcollectie: ‘Kabinet/portret SI024G’ van Sofie Muller. Dit werk kwam tot stand op vraag van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Je kan de installatie bekijken in de inkomhal van het provinciehuis.

‘Kabinet/portret SI024G’ van Sofie Muller
Kabinet/portret SI024G

Een albasten hand met verborgen hoofd, liggend op een kussen. Een antiek oor. Een object dat doet denken aan een boksbal. Het zijn enkele elementen die je aantreft in het kunstwerk ‘Kabinet/portret SI024G’ van Sofie Muller. Een werk met een beladen thema. Het is nieuw in de kunstcollectie van de provincie Antwerpen, en kreeg een plaats in de inkomzone van het provinciehuis.

Een kinderportret in roze albast hangt als pendant aan de muur, vlakbij de installatie. De erosie aan de linkerzijde verwijst naar de mentale beschadiging van dit meisje. Tegelijk kijkt ze hoopvol en met opgeheven hoofd de wereld tegemoet. 

Kabinet/portret SI024G werd op 27 juni voorgesteld in het provinciehuis, in aanwezigheid van de kunstenares en een vertegenwoordiger van het Vertrouwenscentrum. De installatie wordt permanent tentoongesteld in de inkomzone, die vrij toegankelijk is tijdens de openingsuren van het provinciehuis. Het kinderportret verhuist vanaf 8 juli naar het Vertrouwenscentrum.

Wil je meer weten over dit bijzondere kunstwerk en over de kunstenares? Ga zeker eens kijken op de webpagina over Kabinet/portret SIO24G. Je vindt Sofie Muller ook op Instagram.

Over de kunstcollectie

Met een verzameling van ruim 2300 kunstwerken bezit de provincie een rijke en diverse collectie. Het provinciebestuur zorgt ervoor dat haar kunstwerken op verschillende locaties toegankelijk zijn voor het grote publiek en het nieuwe provinciehuis biedt hiertoe kansen, zowel voor personeel als bezoekers.

Het merendeel van de collectie is afkomstig van kunstenaars die een link hebben met de provincie Antwerpen. De collectie wordt in de komende legislatuur nog verder ontsloten voor het grote publiek. Er komt een grote collectiemobiliteit, waardoor de werken regelmatig op een andere plaats zullen worden getoond. In het provinciehuis wordt gewerkt aan een kunstinstallatie die vanaf december 2019 dienst zal doen als toon- en bewaarplek. Ook kunstwerken die voorheen in een depot zaten, worden vanaf dan zichtbaar voor bezoekers en medewerkers in de meest publieke zone van het provinciehuis. In de tuin, die nog wordt aangelegd, komen enkele beeldhouwwerken.