Vaccinatie

 

Het combinatievaccin voor het eerste leerjaar van de basisschool

 • difterie
 • tetanos
 • kinkhoest
 • polio

Het combinatievaccin voor het vijfde leerjaar van de basisschool

 • mazelen
 • bof (dikoor)
 • rubella

Het vaccin voor het eerste jaar van het secundair

 • HPV of humaan papillomavirus voor meisjes en jongens in 2 of 3 doses gedurende het jaar (afhankelijk van het aangeleverde vaccin)

Het combinatievaccin voor het derde jaar van het secundair

 • difterie
 • tetanus
 • kinkhoest

Een vaccinatie gemist?

Als een leerling niet volledig volgens het aanbevolen schema werd gevaccineerd, kun je een vaccin inhalen. Het CLB kan dit vaccin op elk moment aanbieden. Enkel het vaccin HPV is via het CLB enkel beschikbaar voor meisjes en jongens in het eerste jaar secundair.

De hoge gezondheidsraad adviseert om bij inhaalvaccinatie Meningitis meteen te kiezen voor het gecombineerde vaccin tegen MENINGITIS TYPES A, C, W, Y. i.p.v. voor het vaccin enkel tegen Meningitis C. Het gecombineerde vaccin kan u laten toedienen door uw huisarts/kinderarts. Het is dit schooljaar immers nog niet beschikbaar voor inhaalvaccinaties door het CLB.

Voortaan kunnen inwoners van Vlaanderen zelf nakijken welke vaccinaties ze al kregen. Dit kan via de gratis module Patient Health Viewer, te downloaden op de website van je eigen ziekenfonds. Voorwaarde is wel dat de arts die de vaccinatie gaf, dat ook registreerde in Vaccinnet.

Surf naar Vaccinnet (hou je elektronische identiteitskaart bij de hand).


Meer info over vaccinaties op:

www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema

www.laatjevaccineren.be