Reservatietermijnen

De reservatietermijnen in onderstaande tabellen bepalen hoe lang op voorhand je een verblijf in het Vormingscentrum kunt reserveren. Het aantal maanden of weken is afhankelijk van de tariefcategorie waartoe je behoort en van de periode waarin het verblijf plaatsvindt.

Externe verblijven (zonder overnachting):

Categorie Weekdagen (1) Weekends Schoolvakanties (4)
jeugd 18 maanden 18 maanden
18 maanden
Volwassenen 18 maanden 18 maanden (2) 18 maanden
Professionelen 9 maanden 9 maanden 9 maanden
Uitzonderingen (5) 2 maanden 2 maanden 2 maanden

Interne verblijven (met overnachting):

Categorie Weekdagen (1) Weekends (3) Schoolvakanties (4)
Jeugd 39 maanden 39 maanden 39 maanden
Volwassenen 27 maanden 27 maanden 27 maanden
Professionelen 9 maanden 9 maanden 9 maanden
Uitzonderingen (5) 3 maanden 3 maanden 3 maanden

(1)

Bij een verblijf dat eindigt op vrijdagavond moet je de lokalen ten laatste om 17.30 uur verlaten.

(2)

weekends voorafgaand aan en volgend op schoolvakanties  beschouwen we als deel van die schoolvakantie. Dan geldt dus voor volwassenen de reservatietermijn van 15 maanden.

(3)

Weekends beginnen te vroegste op vrijdag vanaf 19 uur en eindigen op zaterdag of zondag. Wie op vrijdag vroeger wil opstarten kan contact opnemen met het secretariaat voor een gepaste oplossing.

(4)

In de schoolvakanties kun je een nacht voorwacht of nawacht reserveren. Deze extra nacht laat je toe om je verblijf optimaal voor te bereiden of in het geval van een nawacht je lokalen op te ruimen.
Het is de datum waarop de hoofdgroep aankomt die bepaalt wanneer je je verblijf kunt reserveren. Bij reservatie van een extern verblijf met voor- en/of nawacht blijven de reservatietermijnen voor een extern verblijf van toepassin. 

(5)

  • verblijven die door de aard van de activiteit niet strikt aan de verblijfvoorwaarden voldoen. Voorbeelden hiervan zijn: competitiesport, wedstrijden en vormingsactiviteiten die buiten het centrum plaatsvinden.
  • Aanvragen voor extra lokalen hoger dan het maximum aantal dat je normaal gezien kunt huren. Voor een overzicht van deze beperkingen kun je terecht op de pagina 'Wie krijgt welk lokaal'.

Feestdagen en vrije dagen

Wettelijke feestdagen en andere vrije dagen vormen geen aparte categorie. Ze maken ofwel deel uit van een schoolvakantie (15 augustus), ofwel vallen ze op een dag in de week tussen maandag en vrijdag en zijn het weekdagen (bijvoorbeeld Hemelvaart) ofwel vallen ze op een zaterdag of zondag en behoren ze tot het weekend (bijvoorbeeld Pasen).

Reservatieaanvragen die vroeger dan de uiterste reserveringstermijn worden ingediend behandelen wij de eerste dag mogelijk vanaf 10 uur.