Tariefcategorieën

Het Vormingscentrum maakt onderscheid tussen 3 doelgroepen. Deze hebben elk een andere reservatietermijn en prijsbepaling. 

Er zijn drie verschillende doelgroepen:

  • Jeugdtarief
  • Volwassenentarief
  • Professioneel tarief

Jeugd

Het jeugdtarief is van toepassing voor groepen waarvan minstens 80% van de deelnemers jonger is dan 26 jaar of groepen waarvan minstens 60% van de deelnemers een beperking heeft.

Het jeugdtarief is ook van toepassing voor reservaties door het ‘steunpunt vakantieparticipatie’ van Toerisme Vlaanderen voor personen met een laag inkomen en dit in het kader van ‘toerisme voor allen’.  

Volwassenen

Het volwassenen tarief is van toepassing op groepen die niet in aanmerking komen voor jeugd- of professioneel tarief.  

Professioneel

Bedrijven en commerciële organisaties kunnen enkel in het Vormingscentrum terecht wanneer het om een educatief-vormend initiatief gaat en mits inachtneming van de voor hen geldende reservatievoorwaarden

Internaats- en dagverblijven

In het Vormingscentrum kan je reserveren voor een uur, een halve dag of verschillende dagen al dan niet met overnachtingen.

Als 75% van de volledige groep blijft overnachten is het een interne groep. Als een groep niet blijft overnachten of niet aan 75% overnachtingen komt is het een externe groep.

Het Vormingscentrum is voornamelijk gericht op bovenlokale initiatieven en niet zozeer op repetitieve activiteiten met dezelfde deelnemers. Wij rekenen dit laatste immers niet tot onze prioriteit omdat hiervoor in vele gemeenten een gevarieerd lokaal aanbod voorhanden is. 

Voor een extern verblijf maken we onderscheid tussen een dagdeel en een dag. Een dagdeel is een periode van 1u tot 5u. Elke reservatie die langer duurt dan 5u is een dag.

Voor een intern verblijf bestaat het onderscheid dag-/dagdeel niet. De dag van aankomst en vertrek worden eveneens aangerekend. Een gedeelte van een dag wordt steeds volledig gefactureerd aan intern tarief. 

Download de tarievenbrochure voor een volledig overzicht van de tarieven en neem een kijkje in de brochure van de reservatie- en verblijfsvoorwaarden.

Tarieven van onze audiovisuele toestellen vind je terug in de catalogus van de uitleendienst.

Hierna vind je eveneens onze verblijfsvoorwaarden aangaande overeenkomsten die werden afgesloten vóór 1 juli 2020 en vanaf 1 juli 2020.