Milieu en Duurzaamheid

Wij willen van onze scholen en centra duurzame leer- en leefomgevingen maken. Dat doen we samen met de leerlingen en het onderwijspersoneel. We streven ernaar om onze milieuprestaties volgens ISO 14001 continu te verbeteren via de volgende krachtlijnen:

 • Naleven van de relevante milieuwetgeving en andere milieueisen
 • Realiseren van een ambitieus klimaatbeleid en integreren van klimaatadaptatie in de eigen organisatie
 • Bevorderen van biodiversiteit in de eigen domeinen
 • Voeren van een duurzaam aankoopbeleid, met aandacht voor circulariteit
 • Bevorderen van het milieubewust handelen van alle leerlingen, medewerkers en contractors

Zuinig zijn met energie

De provinciale scholen en centra gaan zuinig om met energie. Naast grotere infrastructuuraanpassingen en energiebewuste keuzes voor bijvoorbeeld zonnepanelen, zijn er op de scholen ook tal van kleinere ingrepen die samen het verschil maken:

 • PTS Boom: overschakeling naar LED-verlichting en plaatsing energievriendelijke verwarmingsketels, ...
 • PTS Mechelen: energiezuinige verlichtingsoplossingen met sensoren en vervanging oude koelcellen, ...
 • PIVA: overschakeling naar LED-verlichting en maatregelen om tijdens vakantieperiodes stroom te sparen, ...
 • PITO: hergebruik oppervlaktewater en drainwater tomatenteelt, het gebruik van een simulator voor het oefenen van vaardigheden, ...
 • avAnt Onderwijs: extra regenwaterputten om leidingwater te besparen, gebruik elektrische dienstwagen, ...
 • CVO Vitant: overschakeling op energiezuinige verlichting en verstandig gebruik van elektronische apparatuur, ...

Sensibiliseringsacties

De provinciale scholen voeren een actief beleid om leerlingen, cursisten, ouders en onderwijzend personeel voortdurend te sensibiliseren rond milieu- en klimaatthema's.

 • We moedigen leerlingen aan om zo weinig mogelijk afval te produceren door bijvoorbeeld het gebruik van een brooddoos en drinkbus te stimuleren en afval te sorteren.
 • We promoten verplaatsingen met de fiets of te voet, ook voor schooluitstappen als dat mogelijk is.
 • We voeren communicatiecampagnes rond zuinig energiegebruik via affiches en nemen deel aan Dikke Truien-dag en activiteiten van MOS (Milieuzorg op School).
 • We werken waar mogelijk aan de biodiversiteit in onze schoolomgeving samen met onze leerlingen.
 • We kiezen voor klasuitstappen met een focus op duurzaamheid, bijvoorbeeld een bezoek aan het Ecohuis, een rioolwaterzuiveringsinstallatie of VLACO.

Duurzaamheid in de klas

We integreren thema's over milieu en klimaat in onze lessen. Bovendien zorgen we voor een opleidingsaanbod rond hernieuwbare energie dat aansluit bij de vereisten van de arbeidsmarkt. Hieronder vind je maar enkele voorbeelden van de vele initiatieven die kaderen in ons voornemen om het milieubewustzijn bij onze leerlingen en cursisten te verhogen:

 • In PTS Boom kunnen leerlingen zich bekwamen in de installatie van duurzame en energievriendelijke CV-toestellen en warmtepompen. Deze opleidingen bieden we ook duaal aan.
 • In onze lessen STEM, Project Algemene Vakken (PAV), natuurwetenschappen en aardrijkskunde besteden we ruimschoots aandacht aan een duurzaam klimaatbeleid.
 • We werken projectmatig rond thema's zoals de SDG's, 'Upcycling' composteren, ecosystemen, biodiversiteit enzovoort.
 • Tijdens uitstappen en excursies verdiepen we ons in thema's als de relatie tussen klimaat en biodiversiteit, ...