Ondersteuning leerkrachten

We helpen je groeien als leraar

PCA ondersteunt jou bij alle aspecten van het lesgeven: lesopbouw, digitalisering, werkvormen, jaarplanning, evaluatie en feedback, cursusontwikkeling, ... We doen dit door regelmatig contactmomenten (lesbezoeken, coachgesprekken, vormingen, co-teaching...) in te plannen.

We helpen je groeien als opvoeder

Door je te helpen met klasmanagement, brede basiszorg en taalondersteuning wil PCA jou als leraar laten groeien in de rol van opvoeder.

We helpen je groeien als mens

Je goed voelen in je vel als leraar, draagt bij tot werkplezier en een positief leerklimaat. PCA begeleidt leraren binnen een team en staat altijd klaar voor een bemoedigend woord.

Contactgegevens

Naam Materie
Tess Roggeman Leer- en taalzorg, gelijke onderwijskansen (GOK)
Isabel Pasmans Beheer vakken Smartschool, ID-dagen, digitaal leren
Mie Bruyninckx Procesbegeleiding, duaal leren, digitaal leren
Fabio Severini STEM, praktijkvakken