Brochurereeks Uit het depot

De gratis brochures zijn verkrijgbaar bij de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen via mail erfgoed@provincieantwerpen.be of telefoon 03 240 64 14 

Brochures uit de oudere reeks "Archeologie in de provincie Antwerpen" zijn ook nog steeds verkrijgbaar!

Cover brochure Oud-Turnhout De Lieremandepressie

Oud-Turnhout De Lieremandepressie. Unieke getuige van bijna 14.000 jaar vegetatie

Deze brochure belicht het onderzoek van drie veensequenties uit de Lieremandepressie. Dankzij dit onderzoek hebben we nu een vrijwel ononderbroken beeld van de evolutie van het landschap en de vegetatie in en rond de depressie. Het verhaal begint vanaf het einde van de laatste ijstijd, ruim 13.800 jaar geleden. 

Cover brochure Boechout Mussenhoevelaan

Boechout-Mussenhoevelaan. Wonen, vieren en rouwen aan de Rollebeek

Eind 2014 werd er gestart met opgravingen aan de Mussenhoevelaan in Boechout. Tot hun verbazing troffen archeologen niet alleen een nederzetting uit de vroege ijzertijd aan, maar ook een ritueel grachtencomplex uit de brons- en ijzertijd en een Merovingisch grafveldje. Deze brochure belicht kort de belangrijkste vondsten.

Cover brochure Vorselaar-Van De Wervelaan

Vorselaar-Van de Wervelaan. IJzertijders en Romeinen op een kleine zandrug

Deze brochure belicht een recente opgraving in Vorselaar en biedt een inkijk in de eeuwenoude bewoning aan de rand van een kleine depressie. In de ijzertijd en de Romeinse periode woonden en werkten hier, op circa 1 km ten noorden van de huidige dorpskern, meerdere boerenfamilies. Vanaf de middeleeuwen tot aan de recente verkaveling was dit gebied akker- en weiland. De brochure geeft een overzicht van alle resultaten van de opgraving en gaat wat dieper in op het uitgevoerd ecologisch onderzoek.

Cover reliek Sint-Romboutskathedraal Mechelen

Mechelen - Sint-Romboutskathedraal: mysteries rond een eeuwenoud reliek

In 2013 vonden archeologen totaal onverwacht relieken in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. In een houten kist zaten fragmenten van schedels, zorgvuldig omwikkeld met textiel, pauwenveren en metalen banden. Specialisten van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium bogen zich over het merkwaardige reliek. Het bleek een complex, samengesteld geheel te vormen, waarvan de onderdelen een lange en boeiende geschiedenis kennen.