Brochurereeks Uit het depot

De brochures kunnen zolang de voorraad strekt besteld worden via erfgoed@provincieantwerpen.be of telefonisch via 03 240 55 70.

Brochures uit de oudere reeks "Archeologie in de provincie Antwerpen" zijn ook nog steeds verkrijgbaar!

cover brochure Bornem Den Dulft

Bornem - Den Dulft. Motte en donjon: buffer tussen Vlaamse graaf en Duitse keizer.

Verscholen in een Bornemse parktuin ligt motte Den Dulft. Motte en tuin behoren tot kasteel Den Dulft. Op de motte staat een toren die gekend is als 19de-eeuws observatoire. Motte, toren en het omliggende park zijn intussen beschermd. Recent onderzoek toont dat de basis van de toren wellicht een middeleeuwse donjon is. Dit verrassend nieuw gegeven nodigt uit na te denken over de vroegste geschiedenis van site en omgeving. Voor de eerste residentie van de machtige heren van Bornem kijkt men immers steevast naar het nabije kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde. Wat is dan de rol en het belang van motte Den Dulft?

Cover brochure Antwerpen Rivierenhof

Antwerpen-Rivierenhof. Duizenden knoken, honderden honden

In het Rivierenhof te Deurne vindt in februarri 2019 archeologisch (voor)onderzoek plaats. Kuilen vol botten en wat gebroken huisraad komen tevoorschijn. Op het eerste gezicht lijkt de vondst vrij banaal, maar schijn bedriegt. Het wordt de start van een onderzoek naar het samenleven van mens en dier, iets meer dan een eeuw geleden.

Al snel wordt duidelijk dat het vooral om beenderen van honden gaat. De telling levert een minimum van 284 opgegraven honden op! Duizenden knoken, van honderden honden: wat is er gebeurd met die honden?

Cvoer brochure Lier Grote markt

Lier-Grote Markt. Van bos tot prestigieus plein

Marktplaatsen hebben vaak een rijke geschiedenis als kloppend hart van een stad. De heraanleg van de Grote Markt in Lier in 2011 was voor archeologen hét moment om het ontstaan en de evolutie van deze plek te onderzoeken. Lier – Grote Markt. Van bos tot prestigieus plein belicht de evolutie van het huidige marktplein vanaf het prille begin tot circa 1550.

Cover brochure Oud-Turnhout De Lieremandepressie

Oud-Turnhout De Lieremandepressie. Unieke getuige van bijna 14.000 jaar vegetatie

Deze brochure belicht het onderzoek van drie veensequenties uit de Lieremandepressie. Dankzij dit onderzoek hebben we nu een vrijwel ononderbroken beeld van de evolutie van het landschap en de vegetatie in en rond de depressie. Het verhaal begint vanaf het einde van de laatste ijstijd, ruim 13.800 jaar geleden. 

Cover brochure Boechout Mussenhoevelaan

Boechout-Mussenhoevelaan. Wonen, vieren en rouwen aan de Rollebeek

Eind 2014 werd er gestart met opgravingen aan de Mussenhoevelaan in Boechout. Tot hun verbazing troffen archeologen niet alleen een nederzetting uit de vroege ijzertijd aan, maar ook een ritueel grachtencomplex uit de brons- en ijzertijd en een Merovingisch grafveldje. Deze brochure belicht kort de belangrijkste vondsten.

Cover brochure Vorselaar-Van De Wervelaan

Vorselaar-Van de Wervelaan. IJzertijders en Romeinen op een kleine zandrug

Deze brochure belicht een recente opgraving in Vorselaar en biedt een inkijk in de eeuwenoude bewoning aan de rand van een kleine depressie. In de ijzertijd en de Romeinse periode woonden en werkten hier, op circa 1 km ten noorden van de huidige dorpskern, meerdere boerenfamilies. Vanaf de middeleeuwen tot aan de recente verkaveling was dit gebied akker- en weiland. De brochure geeft een overzicht van alle resultaten van de opgraving en gaat wat dieper in op het uitgevoerd ecologisch onderzoek.

Cover reliek Sint-Romboutskathedraal Mechelen

Mechelen - Sint-Romboutskathedraal: mysteries rond een eeuwenoud reliek

In 2013 vonden archeologen totaal onverwacht relieken in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. In een houten kist zaten fragmenten van schedels, zorgvuldig omwikkeld met textiel, pauwenveren en metalen banden. Specialisten van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium bogen zich over het merkwaardige reliek. Het bleek een complex, samengesteld geheel te vormen, waarvan de onderdelen een lange en boeiende geschiedenis kennen. 

Brecht – Ringlaan. Potstalhuizen naast een grafveld

Van de bronstijd tot de Romeinse periode was het op beide oevers van de Stapelheideloop in Brecht een komen en gaan van mensen. Millennia lang boerde, at, sliep en begroef men er familie. De brochure neemt je mee naar dit lang verborgen verleden.