Lager Onderwijs - Derde graad

Vijfde leerjaar

Je kind leert stilaan zelfstandig drukkere en gevaarlijkere kruispunten over te steken. Op deze leeftijd is oversteektraining nog broodnodig! In lesfiche 1 van het vijfde leerjaar leren leerlingen een druk kruispunt oversteken. 

In de fietsoefeningen van fiche 2 van het 5de leerjaar leren de leerlingen onder andere voorwerpen aannemen met de linkerhand, tijdig remmen en fietsers inhalen.

In lesfiche 3 van het vijfde leerjaar leggen de leerlingen te voet een route met verschillende, moeilijkere verkeerssituaties af. De leerlingen werken eerst in de klas een route uit die ze daarna op straat te voet afleggen. 

In les 4 van het vijfde leerjaar bouwen we een fietsparcours met twee vertrekpunten. Vanuit elk vertrekpunt fietsen de leerlingen een route waarbij verschillende verkeersvaardigheden aan bod komen.

Wanneer je als fietser denkt ‘Nu moet ik remmen’, dan sta je nog niet stil. Bij het remmen moet je rekening houden met je reactietijd, je snelheid en de tijd die nodig is om volledig stil te staan. In les 5 van het vijfde leerjaar leren we dat stoppen even duurt.

Zesde leerjaar

In lesfiche 1 van het zesde leerjaar leren we meer over de voorrangsregels. Tijdens de oefeningen komt onder andere de voorrang op een 4-armenkruispunt aan bod.

Fietsen in groep is niet hetzelfde als individueel fietsen. Het vereist bepaalde vaardigheden, die de leerlingen best eerst inoefenen in een beschermde omgeving. In lesfiche 2 van het zesde leerjaar vind je enkele oefeningen.

In les 3 van het zesde leerjaar oefenen we belangrijke fietsbehendigheden gekoppeld aan verkeersvaardigheid in een beschermde omgeving. 

Wanneer leerlingen in de toekomst meer en verder gaan fietsen, zullen ze kennismaken met een fietsopstelvak. In lesfiche 4 van het zesde leerjaar leren we leerlingen hoe ze zich veilig in dit vak opstellen.

In les 5 van het vijfde leerjaar leren we de leerlingen meer over rotondes. Er bestaan verschillende rotondes met elk hun eigen aandachtspunten.

Thema dode hoek - extra handleidingen

Om in de derde graad lager onderwijs een praktijkles dode hoek bij een vrachtwagen te geven, kan je hieronder een handleiding downloaden. 

Aanvullend bij de lesfiches kan je in de 2e of de 3e graad je leerlingen laten kennismaken met de dode hoek bij vrachtwagens. Als initiatie kan je werken met dodehoekbrillen