Lager Onderwijs - Tweede graad

Derde leerjaar

In les 1 van het derde leerjaar staan we stil bij de verschillende verkeersrollen zoals voetganger, fietser, auto- en buspassagier. De leerlingen leren dat elke weggebruiker zich voor de veiligheid van anderen en voor zichzelf aan bepaalde afspraken moet houden.

In lesfiche 2 van het derde leerjaar vind je enkele fietsoefeningen. De leerlingen leren vertragen, remmen, stoppen en vertrekken.

De meeste scholen liggen in een straat met een (veilige) stoep. Tijdens uitstappen ontbreekt al eens de stoep. In les 3 van het derde leerjaar oefenen de leerlingen de stapvaardigheden in die nodig zijn als er geen stoep is en ze op een fietspad, een berm of op de rijbaan moeten stappen.

In het 2de leerjaar oefenden de leerlingen op het oversteken in een rustige straat, al dan niet met een zebra-
pad. Het was belangrijk tijdens deze oefening goed naar links en naar rechts te kijken. In de vierde les van het derde leerjaar leren de leerlingen hoe ze een T-kruispunt moeten oversteken.

Met lesfiche 5 van het derde leerjaar willen we verder werken met de verkeersborden en leren we de leerlingen om de verkeersborden te lezen en te begrijpen. Het is de bedoeling dat ze bij het zien van een vorm en een kleur de link leggen naar het juiste gedrag in het verkeer.

De stoep of het fietspad kan volledig versperd zijn door werken, een geparkeerde auto of andere obstakels. In lesfiche 6 van het derde leerjaar oefenen we om de veilige zone te verlaten om langs de hindernis te gaan.  

Vierde leerjaar

In de eerste les van het vierde leerjaar werken we rond oversteken tussen geparkeerde auto's.

In lesfiche 2 van het vierde leerjaar doen we fietsoefeningen voor het evenwicht. Hebben we dat onder de knie, dan oefenen we verder op het achterom kijken en de arm uitsteken. Zo geven we aan dat we van richting willen veranderen.

Een kruispunt oversteken vraagt van de leerlingen veel concentratie. Ze moeten immers doelgericht leren kijken uit welke richting het verkeer kan komen. Daarom oefenen we in les 3 van het vierde leerjaar in een beschermde omgeving de vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om een kruispunt veilig over te steken.

In les 4 van het vierde leerjaar gaan we fietsen op straat. Jonge kinderen zijn nog niet helemaal stuurvast en wijken van hun lijn af door verstrooidheid of door factoren rondom hen (een blaffende hond, een auto uit de andere richting, mensen op de stoep … ). Door te oefenen in een echte situatie verbetert hun vertrouwen en verkeersinzicht.

Deze les is een voorbereiding op het thema dode hoek voor stappers en fietsers. In de klas kun je aan de hand van oefeningen aantonen wat een dode hoek is.

Thema dode hoek - extra handleiding

Aanvullend bij de lesfiches per leerjaar kan je in de 2e of de 3e graad je leerlingen laten kennismaken met de dode hoek bij vrachtwagens. Je kan als initiatie werken met dodehoekbrillen.