Provincie Antwerpen genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

publish date
31.01.2020

Met het gedragsonderzoek door middel van cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades sleepte de provincie Antwerpen een nominatie voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs in de wacht. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft met deze prijs een onderscheiding aan projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerken bijdragen aan de verkeersveiligheid. De andere genomineerden zijn ‘Sammeke’ de superflitspaal van politie Gent en CONACON van Transport & Mobility Leuven.

Plaatsing van de 3D-camera’s op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsostrade F18 in Bornem
Plaatsing van de 3D-camera’s op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsostrade F18 in Bornem

Provincie Antwerpen is partner in het Europese project BITS (Bicycles and Intelligent Transport Systems) binnen het Europese North Sea Regions Programma. Dit project heeft als doel met ITS meer groene mobiliteit te creëren en dit aan de hand van het uittesten van nieuwe technologieën en het creëren van fietsdata.
Met een 3D-camera op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsotrade F18 Sint-Niklaas-Mechelen in Bornem bracht de provincie Antwerpen het gedrag van alle verkeersdeelnemers in kaart. Op deze locatie gebeurden de laatste jaren verschillende fietsongevallen. Met een beter inzicht in het gebruik van het kruispunt door alle verkeersdeelnemers en in de bijna-ongevallen kan de provincie, samen met de gemeente Bornem, op zoek gaan naar maatregelen die de verkeersveiligheid op korte termijn kunnen verhogen. 

Cameratechnologie

Voor het onderzoek leverde de Zweedse firma Viscando vier 3D-camera’s, die de firma Signco plaatste. De beelden van de camera’s werden verwerkt met artificiële intelligentie (AI) en hierdoor automatisch ingedeeld in de verschillende categorieën weggebruikers. Op basis van de kenmerken van de bewegende beelden werden niet alleen het soort verkeersdeelnemer gedetecteerd maar ook hun trajecten en hun snelheid. Een analyse van de rij- en looplijnen van alle verkeersdeelnemers brachten de bijna-ongevallen in kaart.

Waardevolle gegevens

Deze cameratechnologie laat toe om op langere termijn een objectieve observatie van een kruispunt of een verkeerssituatie uit te voeren en deze grondig te analyseren. Vooral de analysemogelijkheden op bijna-ongevallen en de inzichten in het effectief gebruik ten opzichte van het gewenste gebruik leveren waardevolle gegevens op.
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voor dat fietsers en voetgangers niet alleen de aangeduide oversteken maar ook het volledige kruispunt gebruiken om hun oversteekbeweging te maken. Fietsers gebruiken de enkelrichtingsfietspaden op de overweg in dubbelrichting en de bochten aan de fietsoversteken zijn zeer scherp. Dit verklaart de registratie van gemiddeld 24 bijna-ongevallen tussen fietsers onderling per dag. De analyse toont ook dat het aantal bijna-ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer (gemiddeld 8 per dag) even groot is dan het aantal bijna-ongevallen tussen het gemotoriseerd verkeer onderling ( gemiddeld 7 per dag).
 

Logo interreg BITS