BITS - Bicycles in Intelligent Transport Systems

In het BITS-project (Bicycles in Intelligent Transport Systems) binnen het Europees North Sea Regions Programma gaan de provincie Antwerpen, de stad Brugge en de onderzoeksinstelling Vives samen met nog negen andere partners uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Verenigd Koninkrijk op zoek naar een Europees gedragen antwoord op deze vragen.
Naast het samenbrengen van alle beschikbare data in een Cycle Data Hub zullen ook nieuwe fietsgerelateerde ITS-technologieën in pilootprojecten getest worden. De provincie Antwerpen zal een 3D camera testen waarmee ook het gedrag van de fietser geobserveerd en geanalyseerd kan worden.

Nieuwsbrieven

Je komt meer te weten over het BITS-project via onderstaande (Engelstalige) nieuwsbrieven: 

Onderstaande Engelstalige folder legt het BITS-project kort uit: 

Logo's partners BITS