Fietsersbond geeft samenwerking provincie Antwerpen 10 op 10

publish date
17.04.2018

Wat in 2014 startte als een pilootproject om de fietspaden van enkele gemeenten door te lichten, groeide in 2015 uit tot een structurele samenwerking met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Drie jaar en 3 500 fietskilometers verder, beschikt de Provincie over gedetailleerde gegevens van de staat van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). De provincie Antwerpen en de Fietsersbond verlengen deze samenwerking met nog eens 4 jaar. De provincie Antwerpen herbevestigt hiermee een ambitieus fietsbeleid, met objectieve informatie aan de grondslag. De Meetfiets, uniek in Europa, blijft nog steeds het instrument bij uitstek daarvoor.

Meetfietser
Meetfietser

De meetgegevens van de infrastructuur, aangevuld met fietstellingen en fietsongevallen, komen samen in de provinciale Fietsbarometer. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die we delen met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid.

Meetfietser

De Fietsersbond gebruikt voor de audits van de bovenlokale fietsinfrastructuur een wetenschappelijk onderbouwde meetfiets waarvan de resultaten gekoppeld worden aan de provinciale Fietsbarometer. De Meetfiets checkt niet alleen fietspaden maar ook de plaatsen waar fietsers tussen het andere verkeer rijden en kruispunten. Tijdens een audit worden zo’n 35 tot 45 parameters opgemeten door professionele Meetfietsers. In zeven gemeenten binnen de provincie Antwerpen moet de Meetfiets nog alle BFF-routes doorlichten. In 15 gemeenten gaat het nog om bepaalde delen. Deze routes worden nog dit jaar gefietst. Het is voor de provincie Antwerpen dan ook belangrijk dat de samenwerking met de Fietsersbond verlengd wordt zodat ze tegen het einde van de legislatuur de cijfers voor alle gemeenten en steden kennen. De afgelopen jaren investeerden de provincie Antwerpen, gemeenten en steden in nieuwe fietsinfrastructuur. Vanaf 2019 staan deze fietsroutes op het programma van de Meetfietser zodat ook deze gegevens opgenomen worden in de provinciale Fietsbarometer.

Fietsbeleid heeft baat bij objectieve data

De provincie Antwerpen is een mooi voorbeeld van hoe fietsbeleid baat heeft bij objectieve data. Tot op vandaag weet niemand hoeveel kilometer fietsinfrastructuur er in Vlaanderen is, wat de staat is en waar die zich bevindt. De Fietsersbond blijft dan ook inzetten op de verdere technologische ontwikkeling van de Meetfiets. Het streeft er naar om steeds meer relevante data te verzamelen die kunnen helpen bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld gevaarlijke situaties. Het is nu aan de overheden, op alle niveaus, om dataverzameling en analyse te integreren in hun beleid. Alleen zo kan er onderbouwd en gericht gewerkt worden aan een betere fietsomgeving.


Online Fietsbarometer

De provinciale Fietsbarometer pakte eind 2017 uit met de Online Fietsbarometer. Op dit online platform vind je alle cijfermateriaal van de afgelopen jaren terug. Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen van de meetfietser aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij dit online platform. Het zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens. Voor de provincie Antwerpen schuilt in de verdere uitbouw van de Online Fietsbarometer een mooie uitdaging.

De Online Fietsbarometer vind je terug op www.antwerpenfietsprovincie.be.


 

Volgende van de detaillijst