Provincie Antwerpen plaatst fietsbrug over Sint-Jobsstraat in Herentals

publish date
22.11.2019

Voor de realisatie van de fietsostrade F105 Herentals-Balen bouwt de provincie Antwerpen op Herentals grondgebied vijf fietsbruggen en één tunnel. De fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals en de fietstunnel aan Koulaak zijn al afgewerkt. Dit weekend staat een volgende brug op het programma: een fietsbrug over de Sint-Jobsstraat.

landhoofden voor fietsbrug in Sint-Jobsstraat in Herentals

 

Tussen de reeds gerealiseerde fietstunnel aan Koulaak en de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals ontbreken nog twee fietsbruggen. De eerste die op de planning staat, is de fietsbrug over de Sint-Jobsstraat. Deze brug van vijftig meter lang komt naast de huidige spoorwegbrug te liggen. De provincie Antwerpen plaatst er een fietsbrug van 5,5 meter breed met verlichting in de leuning. Een bouwwerk van ruim 800 000 euro. Voor dit project ontvangt de provincie voor de helft subsidies van de Vlaamse overheid.

Verloop werken

De werken aan deze fietsbrug starten met de aanvoer van de drie brugdelen tijdens de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 november 2019. Vanaf zaterdagochtend staat de montage van de brugdelen op de planning indien de weersomstandigheden het toelaten. Het treinverkeer wordt niet onderbroken gedurende de werken. De Sint-Jobsstraat en de verbindingsweg naar Olen zijn tijdens de werken volledig afgesloten. Zowel voor fietsers als voor auto’s is er een omleiding voorzien.

Planning realisatie fietsostrade F105 Herentals-Balen

De aannemer start in het voorjaar 2020 met de bouw van de brug over de Kleine Nete. Deze fietsbrug ligt tussen de fietstunnel aan Koulaak en de fietsbrug over de Sint-Jobsstraat. Van zodra de fietsbrug over de Kleine Nete gerealiseerd is, starten de werken voor de aanleg van de fietsweg tussen Koulaak in Herentals en Doffen in Olen.