Provincie Antwerpen legt laatste fietsbrug op grondgebied Herentals voor fietsostrade F105 Herentals-Balen

publish date
04.12.2020

Eens de fietsostrade F105 Herentals-Balen klaar is, fiets je op grondgebied Herentals over maar liefst vijf fietsbruggen en één fietstunnel. De laatste fietsbrug ligt nu ook op z’n plaats: een fietsbrug van 7 meter lang over ’t Vlietje in Herentals.

Fietsbrug over 't Vlietje in Herentals

Om de fietsostrade F105 Herentals-Balen op grondgebied Herentals te kunnen realiseren, moest provincie Antwerpen vijf fietsbruggen en één fietstunnel bouwen. De provincie Antwerpen startte met de bouw van de fietstunnel aan Koulaak. Nadien volgde het hijsen van de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals waarbij de brugdelen per boot toekwamen. Vervolgens plaatste aannemer Mols-Iemants ook de fietsbrug over de Sint-Jobsstraat, de twee fietsbruggen over de Kleine Nete en nu die over ’t Vlietje.

De fietsbrug over ’t Vlietje is met een lengte van 7 meter de kortste fietsbrug in het rijtje. Hoewel het een korte fietsbrug is, heeft deze toch ook een breedte van 5 meter. De provincie Antwerpen voorziet, net als bij de andere fietsbruggen, verlichting in de leuning. Er komt ook verlichting onderaan de fietsbrug om zo de openbare weg te verlichten.

De kostprijs van deze fietsbrug bedraagt 191 171 euro, excl BTW. Voor alle bruggen gaat het over een investering van 4 199 802 euro (excl BTW) en daar komt dan nog 1 160 092 euro (excl BTW) bij voor de fietstunnel aan Koulaak.

overzichtskaartje fietsbrug over 't Vlietje in Herentals

Aanleg fietsostrade

Nu de fietstunnel en alle fietsbruggen op z’n plaats liggen, kan de aanleg van de fietsweg zelf van start gaan. Aannemer Colas is volop bezig met de voorbereidende werken tussen de Olympiadelaan en de Poederleeseweg in Herentals en zal hij grond aanvoeren waarop later de fietsostrade wordt aangelegd. Verder start ook de aanleg van de fietsweg tussen de Rozenstraat en de fietsbrug kanaal Bocholt-Herentals. Door de aanleg van deze fietsweg verbindt provincie Antwerpen de fietstunnel aan Koulaak, de fietsbrug over de Kleine Nete met de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals. 

Collage van fietsbruggen en -tunnel op de fietsostrade F105 Herentals-Balen op grondgebied Herentals
Collage van fietsbruggen en -tunnel op de fietsostrade F105 Herentals-Balen op grondgebied Herentals