Snelweg voor insecten en bestuivers naast fietsostrades

publish date
05.05.2021

De provincie Antwerpen investeert al enkele jaren in de aanleg van fietsostrades, ideale routes om je duurzaam met de fiets van punt A naar punt B te verplaatsen. Naast die fietsostrades liggen vaak héél wat stukjes natuur. Het is net in die stukjes natuur dat de provincie Antwerpen voortaan investeert door te werken met ecologische bermen.

Bestuivers zoals bijen en vlinders hebben het de laatste jaren moeilijk met het vinden van voedsel. De provincie Antwerpen wil haar steentje bijdragen door groene linten naast fietsostrades te creëren. Voor de veiligheid van de fietser probeerde de provincie Antwerpen de begroeiing naast de fietsostrades steeds zo laag mogelijk te houden. Vaak resulteert dit dan in grasbermen waar dieren, zoals bijvoorbeeld insecten, het moeilijker hebben om te overleven. Zij hebben meer kruidenrijke wegbermen nodig. Gelukkig sluiten veiligheid en kruidenrijke wegbermen elkaar niet uit.

Ecologische bermen langs fietsostrades

De provincie Antwerpen trekt voortaan de kar van ecologische bermen. Momenteel realiseert de provincie Antwerpen de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier en F105 Herentals-Balen. De bermen, die geen technische functie hebben zoals hellingen of grachten, naast deze fietsostrades zaait de provincie Antwerpen in met een aangepast kruid-bloemenmengsel en vult ze aan met een schralere of armere grondsoort. Deze grond zorgt voor een minder snelle groei van de planten wat onderhoudsvriendelijker is voor de gemeenten en ervoor zorgt dat de fietsostrade minder snel overgroeid wordt. Hiermee realiseert het op korte termijn al snel 7 kilometer ecologische bermen.

Voor fietsostrades in fase van de omgevingsvergunning, zoals de Havenverbinding op de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom en de ontbrekende schakel op de grens van Mechelen en Zemst onderdeel van de fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel, bekijkt provincie Antwerpen om, indien mogelijk, de zwarte grond te hergebruiken en niet in te zaaien en er de natuur zijn gang te laten gaan. Mocht dit niet de juiste optie zijn, zal er ook gewerkt worden met schralere grond voor de bermen om ze in te zaaien met een gras-kruiden-bloemenmengsel.
De provincie Antwerpen probeert volwaardige natuurverbindingsgebieden te realiseren langs fietsostrades die nog in voorbereiding zijn, zoals bijvoorbeeld de fietsostrades F103 Lier-Herentals en F104 Lier-Aarschot. Dit door struiken, houtkanten of bomen te voorzien op de bermen naast het kruiden-bloemenzaad.
 

Ecologische berm


Bermbeheerplan

Tot slot ondersteunt de provincie Antwerpen ook alle gemeenten bij het opstellen van een bermbeheerplan. Als provincie kunnen we de bermen ecologisch inrichten maar voor een optimaal beheer van de wegbermen en het verhogen van de biodiversiteit, is een bermbeheerplan een cruciale factor. Voor de gemeenten Duffel, Essen en Hulshout maakte de provincie Antwerpen al bermbeheerplannen op voor de bermtrajecten langs de fietsostrades. En vanaf volgend jaar stellen we bijvoorbeeld een bermbeheerplan voor voor alle gemeenten langsheen de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen.

Ecologie en veiligheid

Door ecologische bermen te creëren langsheen de fietsostrades wordt de begroeiing lager en zullen de hogere grassen, die veel meer voedingsstoffen gebruiken, plaatsmaken voor lagere en bloemrijkere beplantingen. Iedereen kijkt liever op een berm vol bloemen dan op een monotone grasvlakte. Dit verscherpt ongemerkt de aandacht van de fietser. En doordat mensen zien hoe de bermen ecologisch worden beheerd, kan ook het bewustzijn rond natuur worden vergroot.