N118 Geel-Mol-Retie-Dessel

Een aantal van de voorstellen uit de mobiliteitsstudie N118 uit 2007 (zie pdf onderaan) zijn ondertussen gerealiseerd of in uitvoering:

  • de aanleg van de N19g om het doorgaande verkeer uit Ten Aard en Kasterlee te weren;
  • de vervollediging van de ring rond Retie (R18) die er het doorgaande verkeer rond het dorspcentrum leidt.

De belangrijkste conclusie van de studie was echter dat het verkeer op de N18 (Turnhoutsebaan) meer gebruik moet maken van de N118. Daarvoor zijn er verbindingen nodig tussen de ring van Geel (R14) en de de N118, en tussen de N18 en de N118 ter hoogte van het kanaal. Om die verbindingen mogelijk te maken, werken we twee Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's). Je leest er meer over op de webpagina van het PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118