Proficiat 10op10-scholen en welkom Verkeersveilige Gemeente

publish date
29.06.2020

De provincie Antwerpen kent aan het einde van dit schooljaar de laatste 10op10-labels voor verkeersactieve scholen toe. Vijf scholen behaalden het tweede deellabel en 14 scholen sleepten hun derde deellabel in de wacht. Voortaan werkt de provincie van bestuur tot bestuur en ondersteunt ze gemeenten en politiezones binnen het project Verkeersveilige Gemeente.

Na net geen 20 jaar stopt het 10op10-project met rechtstreekse ondersteuning aan de scholen. Voortaan begeleidt de provincie Antwerpen binnen het project Verkeersveilige Gemeente de lokale overheden en politiezones bij de uitrol van een integraal verkeersveiligheidsbeleid met hun interne en externe stakeholders. Daarbij blijft verkeerseducatie in scholen van het basisonderwijs een belangrijk aandachtspunt: de provincie Antwerpen adviseert gemeenten over hoe ze binnen hun lokale context, welke ze als de beste kennen, met de scholen kunnen werken aan een verkeersveilige omgeving voor de kinderen. 

19 scholen behaalden een 10op10-label

Aan het einde van dit schooljaar behaalden vijf scholen het tweede deellabel en veertien scholen sleepten het derde deellabel in de wacht. We trokken naar de Vrije Basisschool Sleutelhof in Verkeersveilige Gemeente Rumst waar we al zingend, dansend en fietsend het derde deellabel uitreikten.

VBS Sleutelhof bouwde een sterke verkeerswerking uit met praktijklessen verkeer in alle klassen aan de hand van brevetten en met een sterke communicatie over de verkeerswerking aan de ouders. VBS Sleutelhof kon binnen het 10op10-project rekenen op een subsidie van 10.000 euro voor materialen ter ondersteuning van de praktijklessen verkeer en een fietsenstalling. Daarnaast ontving ook de gemeente Rumst 2.000 euro voor een verkeersparcours.

Sinds 2001 begeleidde de provincie in totaal 500 scholen van het basisonderwijs. In het kader van het 10op10-project werd 3.000.000 euro aan subsidies toegekend.

Het project Verkeersveilige Gemeente

Met het project Verkeersveilige Gemeente begeleiden we lokale besturen. Gemeenten werken aan de hand van vijf pijlers aan verkeersveiligheid:

  • beleid en organisatie
  • educatie en communicatie
  • infrastructuur
  • handhaving 
  • monitoring en evaluatie

De provincie Antwerpen ondersteunt met onder meer gratis vormingen, begeleidingen op locatie, een nieuwsbrief en infofiches. Momenteel nemen 35 gemeenten actief deel aan het project Verkeersveilige Gemeente, de komende twee jaren stappen nog eens 20 gemeenten in.