PRUP Bruggenbeemd Herentals

De eerste documenten voor de opmaak van het PRUP, de start- en procesnota, zijn klaar. Daarin staat wat we met het PRUP willen bereiken en hoe we het PRUP opmaken. Je kunt de nota's hieronder downloaden.

Tijdens de publieke raadpleging van vrijdag 11 februari tot en met maandag 11 april 2022 kon iedereen zijn of haar mening over de startnota geven. Op de infomarkt van dinsdag 22 februari 2022 toonden we op posters een samenvatting van de nota’s en kon je vragen stellen aan de projectmedewerkers. De posters en het verslag van de infomarkt kun je hieronder downloaden. Momenteel verwerken we de reacties die we tijdens de publieke raadpleging ontvingen.

Waarom een PRUP?

Het gebied Bruggenbeemd in Herentals is deels aangeduid als woongebied en deels als woonuitbreidingsgebied, een reservezone voor woningen mocht daarvoor elders in de stad te weinig plek zijn. Je vindt er nu onder andere een voetbalclub, moestuinen, het ziekenhuis, de Kleine Nete en bos. Het is mogelijk om er de oude aarden stadsvesten opnieuw zichtbaar en toegankelijk te maken. Het is ook een geschikte locatie voor het ziekenhuis mocht dat in de toekomst kampen met plaatsgebrek. Met de opmaak van het PRUP Bruggenbeemd Herentals onderzoekt de provincie Antwerpen of en hoe de combinatie van al die ruimtevragers mogelijk is. We willen in ieder geval met het PRUP de aanduiding “woon- en woonuitbreidingsgebied” aanpassen zodat het gebied deels open kan blijven voor water en natuur, en deels ontwikkeld kan worden voor stedelijke functies. 

Nieuwsbrief PRUP Bruggenbeemd Herentals

Bij elk nieuwtje over de opmaak van dit PRUP versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.

Gebiedsproject

De opmaak van dit PRUP kadert binnen het bredere samenwerkingsverband Bruggenbeemd. Met dit gebiedsproject zetten de provincie Antwerpen, de stad Herentals, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaamse Departement Omgeving samen hun schouders onder een kwalitatieve ruimtelijke invulling van de vallei van de Kleine Nete in Herentals.