25 jaar op de bres voor padden aan De Averegten

publish date
22.02.2019

Op het eind van de winter zoeken volwassen amfibieën rond De Averegten de poel op waarin ze geboren werden, om zo hun soort in stand te houden (paddentrek). Natuurpunt Heist-op-den-Berg en een pak vrijwilligers zetten zich al 25 jaar in om de diertjes veilig de baan over te zetten. Sinds enkele jaren helpen de domeinwachters van De Averegten mee, ze geven ook toelichting in de Heistse scholen om jongeren en hun ouders vertrouwd te maken met dit bijzondere natuurfenomeen.

“We kennen in De Averegten een diversiteit aan amfibieën. Om deze in stand te houden moeten we een handje toesteken met de zogenaamde paddenoverzet. Aan de hand van speciale schermen worden de padden naar emmers geleid die regelmatig geleegd worden aan de andere kant van de straat. Daar kunnen de padden hun tocht weer verder zetten. Onze domeinwachters en vrijwilligers redden zo een 4.000 diertjes van een platte dood op de weg”, legt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Leefmilieu en Groen- en Recreatiedomeinen uit.

Volwassen padden, kikkers en salamanders zoeken de poel of vijver op waarin ze geboren werden, om kikkerdril of paddensnoeren af te zetten. De dieren overwinteren in Provinciaal Groendomein De Averegten en trekken door weiden en bossen naar de zandwinningsputten langs de Spekstraat in Heist-op-den-Berg. Deze hachelijke tocht eist veel dierenlevens, passerende auto’s zorgen voor een massale slachtpartij.

Sinds 1993 organiseert Natuurpunt Heist-op-den-Berg een paddenoverzet op de oversteekplaatsen. Het eerste jaar werden 648 padden overgezet, helaas lieten ook 232 verkeersslachtoffers het leven. Vanaf 1994 werd met enkele vrijwilligers een taakverdeling opgemaakt. Het werd een succesverhaal, het aantal vrijwilligers nam gestaag toe. Het aantal overgezette padden groeide zo van een 1.000-tal dieren eind jaren ’90 naar ca. 2.000 dieren in de periode 2000-2005.

In 2006 werd een educatieve vijver aangelegd bij het Boshuis in De Averegten. Deze nieuwe vijver werd door een deel van de padden al snel als geschikte voortplantingsplaats ingepalmd. Hierdoor verkozen een aantal dieren ervoor om niet langer naar de zandwinningsputten te trekken.
Momenteel zijn er op twee locaties in Hallaar overzetacties:
-        in De Averegten (328 salamanders, 97 bruine kikkers en 1.761 padden in 2018)
-        aan de Spekstraat (2.946 padden in 2018)
Het aantal verkeersslachtoffers lag vorig jaar ver onder de 100 dieren.

Van bij de start bezochten klassen van de plaatselijke basisschool de oversteekplaats. De domeinwachters van De Averegten bezoeken sinds vorig jaar ook zelf de scholen. De plaatselijke jeugd kan zo niet alleen kennismaken met dit bijzondere natuurfenomeen, het werkt ook sensibiliserend voor hun ouders en omgeving.

Op zoek naar helpende handen
Proef je graag van dit unieke natuurspektakel? Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij Jan Craen van Natuurpunt Heist-op-den-Berg: jan.craen@natuurpuntheistopdenberg.be.
De paddentrek is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Een zachte avond (10°C) en liefst een beetje regen zijn de ingrediënten van een paddenrijke avond. Jan brengt je enkele dagen vooraf op de hoogte van de weersvoorspelling. Nieuwe medewerkers zijn razend enthousiast over dit fascinerende natuurfenomeen. Kom jij ook een handje toesteken?

Volgende van de detaillijst