Plaggen voor herstel van de oorspronkelijke fauna en flora

publish date
24.11.2020

Kwaliteitsverbetering leefgebied levendbarende hagedis en hazelworm in het Provinciaal Groendomein De Averegten

Uit oude waarnemingen in De Averegten blijkt dat hier soorten als zonnedauw en de zeldzame heivlinder gezien werden. Beide soorten wijzen erop dat het domein een vrij vochtig tot nat heidegebied, met overgangen naar droge heide was. De aanwezigheid van dopheide, struikheide, pijpenstrootje en tormentil bevestigen dit alleen maar.

Om de oorspronkelijke fauna en flora de kans te geven zich te herstellen, hebben we in september 2019 een hectare bos met voornamelijk moeraseiken gekapt. Door de jaren heen zorgden deze bomen voor een dik pakket van dode bladeren op de bodem. Deze bladeren verteren erg moeilijk en zorgen voor verzuring en verdichting van de bodem. Deze laag wordt nu machinaal verwijderd, deze techniek heet ‘plaggen’.

We verwijderen de voedselrijke laag tot op de diepte waar de overgebleven zaadbank van de oorspronkelijke vegetatie zich bevindt. De zaadjes van heide kunnen meer dan 80 jaar in de grond wachten op optimale omstandigheden om te kiemen. 

Ook leggen we enkele reptielenhopen aan. Doordat dit een open plek in het bos wordt, zullen warmteminnende soorten zoals de levendbarende hagedis en hazelworm zich hier zeer thuis voelen. De reptielenhopen zorgen voor voldoende schuilplaatsen en warme plekjes om de winter door te komen.

Het begrip ‘heide’ is uiteraard zoveel meer dan enkel de struikheide die er zal groeien. Van vlinders zoals het boomblauwtje, tot sprinkhanen zoals de blauwvleugelsprinkhaan zullen hier terug een geschikte biotoop vinden. Allemaal soorten die in een schaduwrijk bos hun habitat niet vinden en hierdoor veelal verdwenen zijn in Vlaanderen.

Uiteraard is dit in het begin geen fraai zicht. Een afgeplagde bodem lijkt meer op een maanlandschap dan op een plaats waar tal van planten en dieren gedijen. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit perceel zich zal ontwikkelen tot een prachtig heideperceel!

Het project ontvangt voor deze werken een Projectsubsidie Natuur, toegekend door het Agentschap voor Natuur en Bos, in het kader van de Instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen.